ΠΡΟΣ :
-Τις Πρυτανικές Αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
-Την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο
-Το Πρυτανικό Συμβούλιο
-Τους Κοσμήτορες των Σχολών
-Τους Προέδρους των Τμημάτων
-Την Επιστημονική και Επαγγελματική Ενωση Βιβλιοθηκονόμων

Οι υπογράφοντες εργαζόμενοι στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών απευθυνόμαστε σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου μας για να σας ενημερώσουμε για το σοβαρό θέμα που δημιουργείται με την επιλογή και τοποθέτηση ως Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της κυρίας Αικατερίνης Ασημακοπούλου, συζύγου του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφέρουμε τα γεγονότα γύρω από την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης επιλογής:

1. Στις 7/7/2005 συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθήνας για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων. Δεν επιλέχθηκε Διευθυντής για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, γιατί η συγκεκριμένη Διεύθυνση δεν ήταν συγκροτημένη.

2. Στις 13/9/2005 που καταρτίστηκε ο κατάλογος όσων συναδέλφων είχαν δικαίωμα να επιλεγούν για τη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, η κα Ασημακοπούλου είχε 17 χρόνια και 1 μήνα προϋπηρεσία (στον Α βαθμό 4 χρόνια και 1 μήνα). Δηλαδή το δικαίωμα να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων διευθυντών το απέκτησε στις 13-8-2005 και κατετάγη στον κατάλογο στην 16η θέση. Σημειωτέον ότι στον κατάλογο δεν αναφέρονταν όλα τα τυπικά προσόντα των συναδέλφων.

3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15/9/2005 και ύστερα από εισήγηση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, επέλεξε την κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου ως Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης παρόλο που δεν διέθετε σπουδές βιβλιοθηκονομίας ούτε και σχετική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη Διοίκηση Βιβλιοθηκών. Επισημαίνεται ότι η επιλογή έγινε λίγες μέρες πριν ψηφιστεί ο νόμος 3404/2005, που ορίζει ότι ο διευθυντής βιβλιοθήκης του ΑΕΙ επιλέγεται από την Σύγκλητο και στον οποίο προαναγγέλλεται η έκδοση του σχετικού Π.Δ. μέσα σε έξι μήνες.

4. Μετά την καθολική αντίδραση των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες (υπόμνημα με υπογραφές, 26/09/2005) και γενικότερα των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο η κα Ασημακοπούλου μέσω του διαδικτύου σε επιστολή της δήλωνε μεταξύ άλλων : «……θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξεταστεί το θέμα από το ΥΣ και να ανασταλεί κάθε περαιτέρω διαδικασία έως ότου ολοκληρωθεί το νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών…….», ο δε σύζυγος της αντιπρύτανης δήλωσε δημόσια ότι «η σύζυγός μου παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας».

5. Το θέμα πάγωσε για 27 μήνες. Το Πρυτανικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 13-12-2007 αποφάσισε, ύστερα από αίτηση της κας Ασημακοπούλου, την υλοποίηση της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 15-9-2005!!!

6. Στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «Είναι αυτονόητο ότι, όταν εκδοθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο Προεδρικά Διατάγματα, η Διοίκηση θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων»

Από τα παραπάνω προκύπτουν κάποια ερωτήματα:
* Εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που έθετε η κα Ασημακοπούλου στην δημόσια επιστολή της την 3-10-2005, ώστε να ζητήσει την υλοποίηση της απόφασης του Υ.Σ. της 15-9-2005; Ωστόσο ούτε επανεξέταση του θέματος από το Υ.Σ. έγινε, ούτε ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.
* Δεν ισχύει σήμερα η τότε δήλωση: παραίτηση για λόγους ευθιξίας επειδή υπάρχει συγγένεια;
* Σε τι ωφελεί την πολύ σοβαρή υπόθεση συγκρότησης και λειτουργίας σύγχρονων Βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης να «χρισθεί» Διευθυντής Βιβλιοθήκης ο οποιοσδήποτε για ένα διάστημα λίγων εβδομάδων ή μερικών μηνών;

Υπάρχουν όμως σοβαρά θέματα για τη συγκρότηση και λειτουργία των 6 Κεντρικών Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου μας:
* Παντελής έλλειψη στρατηγικής και πολιτικής για τη δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών πληροφόρησης στο ΕΚΠΑ.
* Σοβαρότατη καθυστέρηση για τη δημιουργία μίας Κεντρικής Μονάδας Βιβλιοθήκης σύμφωνα με το Νόμο 1404/1983 παρ. 49 και ολιγωρία στην προώθηση του οργανισμού-κανονισμού των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ με συνέπεια οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες μη έχοντας οργανικές θέσεις να στερούνται οιασδήποτε εξελίξεως με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό, οικονομικές και συνταξιοδοτικές. Και το ερώτημα με βάση πoιο θεσμικό πλαίσιο συνδέεται η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης με τις υπάρχουσες 47 βιβλιοθήκες παραμένει.
* Οι έξι (6) Κεντρικές Βιβλιοθήκες είναι μόνο στα χαρτιά για να αιτιολογούνται τα κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ για τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Στην πραγματικότητα μέχρι και σήμερα λειτουργούν 47 ξεχωριστές βιβλιοθήκες.

Πιστεύουμε ότι επιλογές που αγνοούν όσους στελεχώνουν και εργάζονται, χρόνια τώρα στις Βιβλιοθήκες, ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στη λειτουργία και εξέλιξη των Βιβλιοθηκών.

Όταν στις επιλογές της Διοίκησης πρυτανεύουν κριτήρια ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, παραμερισμού των άξιων, τότε επιτυγχάνεται δυσλειτουργία, αναστάτωση, προβληματισμός και απογοήτευση.

Όταν εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες, που άλλοι από αυτούς είχαν και άλλοι απέκτησαν με μεγάλη προσωπική προσπάθεια ειδικές γνώσεις μέσα από σπουδές βλέπουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους να απαξιώνονται από τις επιλογές της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, τότε τίποτα το καλό δεν προμηνύεται.

Εμείς δεν θέλουμε ένα δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που μας πληγώνει, που μας απογοητεύει. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.

Ελπίζουμε σε αυτή την τοποθέτησή μας να έχουμε την συνδρομή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των φορέων της, που τόσα χρόνια υποφέρουν από τις δυσλειτουργίες των βιβλιοθηκών και την έλλειψη σύγχρονων υπηρεσιών.

Η δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου Αθηνών μας αφορά όλους. Έχουμε όλοι την ευθύνη: αποφάσεις, πράξεις και παραλήψεις που την τραυματίζουν να τις αποτρέπουμε.

Αθήνα, 28/1/2008

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Λουκάς
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γιάννης
ΒΓΟΝΤΖΑΣ Μιχάλης
ΓΚΟΥΒΑ Πολυξένη
ΔΙΑΚΑΤΟΣ Βασίλης
ΖΗΡΟΥ Ασπασία
ΖΟΥΠΑ Ζωή
ΘΑΝΟΥ Ειρήνη
ΚΑΚΟΥΡΟΥ Ανδριανή
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ Ουρανία
ΚΑΣΙΜΗ Σπυριδούλα
ΚΑΥΓΑ Γλυκερία
ΚΙΟΥΣΗ Αναστασία
ΚΟΥΝΟΥΠΑ Βασιλεία
ΚΟΥΦΟΣΤΑΘΗ Παναγιώτα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ Καλλιόπη
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
ΜΑΚΡΗ Παναγούλα
ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ Θεώνη
ΜΠΑΜΠΙΛΗ Ευαγγελία
ΝΤΑΝΑΚΑ Τριανταφυλλιά
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Αρετή
ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗ Ευαγγελία
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Διονυσία
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΓΑΤΟΥ Κυριακή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Νικολέτα
ΠΛΑΤΑΝΟΥ Αγλαϊα
ΡΟΥΓΚΕΡΗΣ Γιώργος
ΣΟΥΛΗ Ζηνοβία
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Βασιλική
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Μαρία
ΤΑΡΑΝΗ Μυρσίνη
ΤΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεράσιμος
ΤΣΙΡΠΟΥ Κωνσταντίνα
ΦΡΑΝΤΖΗ Αργυρώ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ειρήνη
ΧΡΗΣΤΙΔΗ Μαρία
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ελένη

Advertisements