Ξέρει κανείς πού μπορώ να βρω στοιχεία για τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ; Δηλαδή, τι ποσά λαμβάνει ετησίως το κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα;

Ο σκοπός είναι να αρχίσει μιά ορθολογική και τεκμηριωμένη συζήτηση για το κόστος των σπουδών στην Ελλάδα και την αποτελεσματικότητα της κρατικής χρηματοδότησης.