Στις 12/6 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=568

Το άρθρο 2 αναφέρεται στους πόρους του Ταμείου:

Πόροι
1. Οι πόροι του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. προέρχονται από:
α) Ετήσιες εισφορές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους.
β) Ποσοστό έως 20% επί των εσόδων του λογαριασμού του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α’) του προηγούμενου έτους
γ) Ποσοστό έως 20% επί των ετήσιων εισπράξεων των ειδικών λογαριασμών του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α’) εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των ειδικών λογαριασμών που εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαική Ένωση.
δ) Έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.

ΗλΜην που κυκλοφόρησε η ΠΟΣΔΕΠ λέει ότι ο ν. 2771/1999 αφορά τους ειδικούς λογαριασμούς των ΑΕΙ-ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων. Όμως, αν αυτοί εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να εξαιρούνται. Όποιος γνωρίζει περισσότερα ας μας διαφωτίσει.