Τα νέα απ’τις ΗΠΑ δείχνουν πως η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&A) είναι πλέον το επικρατές μοντέλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεγάλα «εταιρικά εργαστήρια» (όπως τα γνωστά Bell Labs) τείνουν να εκλείψουν μιας που στα πανεπιστημιακά ινστιτούτα η ερευνητική εργασία είναι πιο αποτελεσματική (και οικονομική!), και οι επιχειρήσεις μένουν πιο ελεύθερες να προσηλωθούν στη βελτίωση και το marketing των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, με την χρόνια υποχρηματοδότησή τους, θα μπορούσαν να είναι στο μεταίχμιο μιας παρόμοιας διαδικασίας. Η ερώτηση είναι: λίγο πριν το 2008, έχει η Ελλάδα αποτελεσματική νομοθεσία για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (φερ’ ειπείν: φορολογικές διευκολύνσεις κι εκπτώσεις) που θα δεσμευθούν να επενδύσουν σεβαστά ποσά πάνω σε εργαστήρια ελληνικών πανεπιστημίων ή τεχνολογικών ιδρυμάτων;

Διάφορα ενδιαφέροντα σχόλια- σχετικά με αυτήν την εξέλιξη στις ΗΠΑ- θα βρείτε σε post του Slashdot.

Μ’άρεσε ο κυνικός διάλογος μεταξύ δύο (που μάλλον δεν χαίρονται με αυτές τις συμπράξεις):
-But .. but… but I thought universities were noble non-profit institutions, selflessly devoted to improving learning and acquiring knowledge?
-Yeah, I thought that, too. Our motto was: «publish or die». Today that has been changed to «get funding or get fired».
:D