Τι λέτε για αυτήν την ιδέα;

Κάθε διδακτορική διατριβή σε ελληνικό πανεπιστήμιο να αναρτάται σε κεντρικό ιστότοπο στο διαδίκτυο, μαζί με τα ονόματα της επιτροπής κρίσης.

Απαιτεί ελάχιστο κόπο και θα βοηθούσε στην διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών.

Advertisements