Στις 18 Οκτωβρίου μιά αποστολή από την Ελλάδα παρουσίασε στον ελληνικό φοιτητικό σύλλογο του Columbia την «Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών» (Hellenic Technology Clusters Initiative). Είναι ένας νέος οργανισμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έχει ως σκοπό του την διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών εταιριών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά δύο clusters («ημιαγωγοί και ενσωματωμένα συστήματα» και «πολιτισμικό και εκπαιδευτικό λογισμικό και πολυμέσα») και ετοιμάζονται δύο ακόμα σε «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και «βιοτεχνολογική και φαρμακευτική έρευνα». Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύνδεσμο μεταξύ των τεχνολογικών εταιριών και άλλων φορέων όπως η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, και επενδυτές. Μιά φιλόδοξη ιδέα είναι η ανάπτυξη «οικοσυστημάτων έρευνας, ανάπτυξης, και καινοτομίας» κοντά στα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσ/νίκης. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να αρχίσει μιά επιχείρηση στην Ελλάδα, θα ήταν χρήσιμο να έρθει σε επαφή με τον οργανισμό αυτό. Στις 14 Νοεμβρίου οργανώνουν Career Day στο Μαρούσσι. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν θέσεις για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, πληροφορικάριους, κτλ.

Μου έκαναν καλή εντύπωση. Φαίνονται ειλικρινείς και ικανοί και με τη σωστή νοοτροπία. Και μόνο το γεγονός ότι τους στέλνεις ηλεμήνυμα και απαντούν αμέσως δείχνει τον επαγγελματισμό τους.

Τα βιογραφικά των ατόμων που συμμετείχαν στην αποστολή:

Vasilis Makios was a Professor at the Dept. of Electrical and Computer Engineering of the University of Patras and at the Dept of Electronics of the Carleton University in Ottawa. He has been involved in numerous scientific projects, has a lengthy publication record and was influential in the establishment of prototype development companies in the telecommunication industry in Greece and abroad. He is the Vice-President of «Athena» Research Center and the Director General of HTCI.
 
Jorge-Andres Sanchez-Papaspiliou holds a Dipl.-Ing. and a Dr.-Ing. degree in Electrical and Computer Engineering and a Master’s Certification in Program & Project Management. He has participated in numerous research and development projects while in the academia, research labs, and industry, in Greece and abroad. From 1996 till 2002 he worked for Bell Labs/Lucent Technologies in US and Europe. He is the HTCI Director of Strategy and Business Development.
 
Nikos Vogiatzis holds a Ph.D. in Communication Electronics & Information Systems, a Masters in Project Management, and a Dipl. in Electrical and Computer Engineering. Dr. Vogiatzis has accumulated international experience in managing high-risk R&D projects and has been instrumental in forming alliances among industrial and research partners. From 1998 till 2003 he worked for Lucent Tech/Bell Labs in the EMEA HQ (NL). He is the HTCI Director of Technology and Cluster Operations.
 
John Kikidis holds a Diploma in Electrical Engineering from the University of Patras, Greece. He has more than 15 years of business experience in the electronics and semiconductor industry ranging from small startups and mid-sized companies to multinational corporations. From 2000 until 2006 he worked for Intel Corporation in a number of management, marketing and engineering roles. In 2006, he co-founded Analogies S.A., a start up specializing in very high speed analog design. Currently he serves as CEO of Analogies S.A.

Advertisements