Το 2004 δημιουργήθηκε στη Νάουσα ένα νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το τμήμα Διοίκηση Τεχνολογίας. Οι φοιτητές του Τμήματος με το πέρας των εξαμήνων έβλεπαν ότι οι προσπάθειές τους για αναζήτηση βοήθειας στα διάφορα ζητήματα που προέκυπταν μέσα στο διάστημα αυτό, ήταν χωρίς καμία ανταπόκριση από την πλευρά του “Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να βοηθήσει ως το μοναδικό όργανο που είχε την περίοδο εκείνη τη δικαιοδοσία αυτή.

Μετά την αδιαφορία του συλλόγου οι φοιτητές του τμήματος καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα δημιουργίας “Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος” υπαγόμενου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά με μια σχετική αυτονομία, η οποία θα του επιτρέπει να βοηθά σε συνεργασία με τα όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου στην επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων που προκύπτουν. Έτσι οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με νομικούς συμβούλους. Εκείνοι τους ενημερώνουν για όλες τις νόμιμες κινήσεις οι οποίες πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να δημιουργηθεί Σύλλογος Φοιτητών(Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Επίσης με βάσει το νόμο 1268/82 Άρθρο 2 Παράγραφος 3 Εδάφιο β όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 79 Παράγραφος 1 Εδάφιο α (Νόμος 1596/85) σε κάθε τμήμα οφείλει να υφίσταται “Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος”.

Ο “Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας” τελικά ιδρύεται στις 5/1/2006 και αναγνωρίζεται ως το μόνο αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών από όλα τα όργανα συνδιοίκησης του τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ορίστηκε με δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας στις 15/12/2006 με την απόφαση 172/ΕΜ/2005.

Οι πρώτες μας εκλογές γίνονται στις 5 Απριλίου 2006. Στη Νάουσα φτάνουν τότε άτομα του “Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και μάλιστα συγκεκριμένης παράταξης (μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) με την απαίτηση να στήσουν κάλπη του “Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών” και θέλοντας να διεξαχθούν οι εκλογές όπως ακριβώς σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μη λαμβάνοντας υπ’ όψη τη νομικά κατοχυρωμένη ιδιαιτερότητα του τμήματός μας.

Επίσης την ίδια ημέρα τοποθετείται από τα ίδια άτομα κάμερα στην αίθουσα που διεξάγονταν οι εκλογές, ώστε να παρακολουθείται η διαδικασία και να “στιγματίζει πολιτικά” όσους ψηφίζουν στη δική μας νόμιμη κάλπη. Την αποκορύφωση της όλης αυτής παράνομης διαδικασίας έρχεται να δημιουργήσει το φαινόμενο διπλοψηφίας. Υπήρχαν δύο το λιγότερο άτομα, τα οποία ψήφισαν δύο φορές αλλάζοντας απλά τα «μπλουζάκια» τους, όπως έλεγαν μεταξύ τους.

Τα έκτροπα αυτά των φοιτητικών εκλογών καταγγέλθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν την επομένη 6η Απριλίου 2006 στην εφημερίδα ‘ΕΘΝΟΣ’, αποκαλύπτοντας όλη την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τον “Ενιαίο Σύλλογο” και τα αποτελέσματά του. Ωστόσο παρόλη την υπεράνθρωπη προσπάθεια των ατόμων αυτών το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών κρίνεται υπέρ του συλλόγου του τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας.

Την ίδια περίοδο οι φοιτητές που στήριζαν τον νόμιμο “Σύλλογο Φοιτητών Τμήματος”, δέχονται αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και απειλές από τους πρωτοστάτες και δημιουργούς της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κ. Παπαμιμίκος εγγεγραμμένο μέλος της ΟΝΝΕΔ, με σκοπό να εγκαταλείψουμε την ενεργή δράση του συλλόγου ή να βρούμε κάποια συμβιβαστική λύση(η οποία θα μας έφερνε υπό του “Ενιαίου Συλλόγου”) και αν δε συμφωνούσαμε με τις προτάσεις τους, θα θέταμε τη ζωή μας σε κίνδυνο καθώς επίσης και την απόκτηση πτυχίου. Επίσης απειλούσαν ότι θα μας αποκόψουν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ότι το πτυχίο μας δεν θα αναγράφει την επωνυμία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα ο τότε αντιπρύτανης και πρόεδρος του τμήματός μας κ. Κων. Μαργαρίτης, μετά και την έγκριση του “Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας”, μας αποστέλλει έγγραφο στις 9/6/2006, μέσω του οποίου ζητούσε φοιτητές-εκπροσώπους στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματός αλλά και του Πανεπιστημίου μας για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 . Δύο μέλη είχαν παρευρεθεί σαν απλοί ακροατές, όπως ορίστηκε, σε μία “Γενική Συνέλευση” η οποία είχε συγκληθεί στις 12/5/2006(η τελευταία του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006). Πριν όμως συγκληθεί η πρώτη “Γενική Συνέλευση” του 2006-2007, γίνονται πρυτανικές εκλογές.

Τις θέσεις του πρύτανη, αντιπρύτανη και προέδρου για το τμήμα μας παίρνουν αντίστοιχα ο κ. Ηλ. Κουσκουβέλης που ψηφίζεται ως πρύτανης και ο κ. Αθ. Νούλας που ψηφίζεται ως αντιπρύτανης και πρόεδρος του τμήματός μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Κουσκουβέλης είχε και ο ίδιος υποσχεθεί πριν την εκλογή του όταν ήταν ακόμα μέλος της Γενικής Συνέλευσης, ότι αν συνεχίζαμε να έχουμε την πλειοψηφία θα έχουμε και την αναγνώριση. Με τη σειρά τους και εκείνοι που εκλέχτηκαν, θα έπρεπε να μας καλούσαν στην επόμενη “Γενική Συνέλευση Τμήματος”, πράγμα το οποίο δεν έχει ποτέ πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα, παρά τις επανειλημμένες φορές που έχουμε στείλει έγγραφα και αιτήσεις και ζητήσαμε την εκπροσώπηση σαν φοιτητές του μόνου νόμιμου συλλόγου, του “Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας”, ο οποίος είναι ο μόνος που δικαιούται να λαμβάνει χώρα σε “Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος”.

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2006 στέλνεται εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να αναγνωριστούμε σαν σύλλογος(έχοντας ήδη την απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας). Απάντηση λαμβάνουμε εντός ενός μηνός. Επίσης αποστέλλεται εξώδικο μέσα στο 2007 και στον πρύτανη κ. Ηλ. Κουσκουβέλη για να μας αναγνωρίσει αφού έχοντας πλέον λάβει απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχοντας την απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας ότι μπορεί ο Σύλλογός μας να υφίσταται σαν “Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας”. Επίσης στείλαμε το 2007 και δεύτερο εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να μάθουμε που πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στο Σύλλογό μας και τα οποία το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν μας έχει αποστείλει ποτέ και απαιτήσαμε να έρχονται σε εμάς αυτά που μας αντιστοιχούν.

Όντας σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή έχοντας έναν πρύτανη πλέον ο οποίος δεν θέλει να μας αναγνωρίσει σαν Σύλλογο και εμείς ακόμα αγωνιζόμενοι για αυτά που ανήκουν σε εμάς(εκπροσώπηση και οικονομικούς πόρους) φτάνουμε ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2007, λίγο καιρό μετά από την αποστολή των εξωδίκων και δεχόμενοι ακόμα απειλές και πιέσεις από τους “Δαπίτες του Πα.Μακ.”, για το ότι δεν θα πάρουμε ποτέ πτυχίο όσοι εμπλεκόμαστε στο Σύλλογο και ότι στρεφόμαστε ενάντια στην πραγματοποίηση των οικονομικών τους συμφερόντων.

Ο κ. Αθ. Νούλας ως αντιπρύτανης και πρόεδρος του τμήματός μας, μας είχε υποσχεθεί ότι θα επισκέπτεται κάθε μήνα το τμήμα ώστε να αφουγκράζεται τα προβλήματά μας και να δίνει κάποια λύση σε συνεργασία με τους φοιτητές όπως πολύ ορθά έκανε ο κύριος Μαργαρίτης. Βλέποντας τα εξώδικα ο κ. Ηλ. Κουσκουβέλης και εκνευρισμένος αφού βρέθηκε εκτεθειμένος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έρχεται μαζί με τον κ. Νούλα και τον κ. Πιπερόπουλο, ένα μήνα πριν τις φοιτητικές εκλογές του 2007. Εκεί σε μία «συζήτηση» έτσι όπως την ονόμασε, κάλεσε όλους τους φοιτητές και ξεκίνησε να μας υβρίζει και να μας απειλεί. Έλεγε ότι «ο “Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας” δεν είναι τίποτα παρά ένας τοπικός σύλλογος» και ότι «δημιουργήστε όσους συλλόγους θέλετε δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσω κανέναν». Επίσης επέρριπτε ευθύνες στις τοπικές αρχές της Νάουσας για μη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων της σχολής, πράγμα το οποίο δεν ενδιέφερε άμεσα τους Φοιτητές του Τμήματος, αφού είναι θέμα των Πρυτανικών Αρχών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είχαν έρθει δημοσιογράφοι από τοπικές εφημερίδες της Νάουσας, τους οποίους ο ίδιος μαζί με τη βοήθεια των Δαπιτών απομάκρυναν βίαια με υβριστικές φράσεις από την αίθουσα. Ώστε να μην καταγραφούν και βγουν παρά έξω τα όσα ψέματα και ανακρίβειες θα έλεγε για να αποφευχθεί η αποκάλυψη της εμπλοκής του ιδίου και των πρυτανικών αρχών στα συνδικαλιστικά ζητήματα του Πανεπιστημίου και του Τμήματός μας. Προφανώς επισκεύθηκε για πρώτη φορά το τμήμα μόνο για να επιπλήξει, να αναστατώσει και να στρατολογήσει περισσότερα άτομα με το μέρος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αφού ούτε που έκανε τον κόπο να αναφερθεί σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τη σχολή μας όπως είναι η διπλωματική ή πτυχιακή εργασία που θα έπρεπε να πραγματοποιείται στο 4ο έτος σπουδών και η εισαγωγή μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης(μελών ΔΕΠ).

Επίσης έχει δεχτεί πάρα πολλές φορές πρόσκληση από το σύλλογό μας να παραβρεθεί στη σχολή ώστε να λύσουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν κάτω από ένα φιλικό κλίμα, πράγμα που δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ αφού δεκτές γίνονται μόνο οι προσκλήσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του ενιαίου συλλόγου. Αναφέρθηκα σε αυτό το γεγονός διότι μέσα στον ίδιο μήνα από εκεί που είχε να εμφανιστεί δύο μήνες, με ανοιχτή πρόσκληση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έρχεται για δεύτερη φορά στο τμήμα. Μιλά μόνο στους Δαπίτες αυτή τη φορά, ώστε να τους εμψυχώσει και να τους φανατίσει, ένεκα των επερχόμενων εκλογών της επομένης βδομάδας.

Οι δεύτερες εκλογές γίνονται 9 Μαΐου 2007 πάλι υπό τις ίδιες συνθήκες, της ύπαρξης των δύο καλπών. Πάλι ο σύλλογος μας κερδίζει την πλειοψηφία του τμήματος παρά τους φακέλους ψηφοδελτίων, οι οποίοι έμπαιναν κάτω από την κάλπη του ενιαίου συλλόγου κατά το άνοιγμα της κάλπης τους. Και πάλι, παρά τη νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών ο σύλλογός του τμήματος μας βγαίνει πρώτος σε ψήφους. Πάλι αποστέλλονται τα ανάλογα έγγραφα, αφού έχουμε πάλι την πλειοψηφία και νόμιμα είμαστε καλυμμένοι να μας δώσει ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης την αναγνώριση του συλλόγου(όπως και ο ίδιος είχε υποσχεθεί όταν είχε έρθει στο τμήμα μας όσο ήταν μέλος της Γενικής Συνέλευσης) και να δεχτεί τα έγγραφα, τις αιτήσεις μας και τα μέλη που ζητάμε να παραβρίσκονται στη Γενική Συνέλευση του τμήματός μας. Γενική συνέλευση γίνεται ξανά πριν το τέλος του εαρινού εξαμήνου και τα αιτήματά μας περνούν πάλι, χωρίς να ασχοληθούν με αυτά και να λάβουν κάποια απόφαση στο θέμα μας.

Με την έναρξη των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα μας τώρα το 2007 ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ – στο τμήμα μας – βάση δικαστικών αποφάσεων και νομοθεσίας Ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών ΠΑ.ΜΑΚ., κομματικά ελεγχόμενος και κατευθυνόμενος από συγκεκριμένα συμφέροντα του ΠΑ.ΜΑΚ., έλαβε εντολή από το ίδιο το πανεπιστήμιο να υποκαταστήσει τη λειτουργία της γραμματείας του τμήματος μας μοιράζοντας αιτήσεις – βεβαιώσεις για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, εξουσιοδοτώντας αυθαίρετα φοιτητή της συγκεκριμένης παράταξης.

Είναι σαφές ότι η βεβαίωση που έλαβε και ενέκρινε η γραμματεία του τμήματος είναι παράνομη, αντίθετη με το κανονισμό των πανεπιστημίων της χώρας και του ΠΑ.ΜΑΚ. κι έχει ως σαφή στόχο να φιμώσει το ελεύθερο και μη κομματικά ελεγχόμενο φοιτητικό κίνημα του τμήματός μας.

Στην προσπάθεια μας να ξεκαθαρίσουμε στους νέους φοιτητές ότι η μόνη αρμόδια για τις εγγραφές είναι η γραμματεία του Τμήματός μας, δεχτήκαμε και πάλι απειλές για τη σωματική μας ακεραιότητα και κυρίως στον πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος μας Καραγιάννη Αλέξανδρο, από μέλη του “Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών” και συγκεκριμένα από άτομο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Οι απειλές ηχογραφήθηκαν εν γνώσει τους, παρουσία μάρτυρα και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο της όλης κατάστασης.

Γνωρίζοντας και εσείς όπως και εμείς την κοινωνική τραγωδία την οποία βιώνει η πόλη της Νάουσας λόγω των οικονομικών προβλημάτων εδώ και χρόνια, και έχοντας τώρα με τους φοιτητές βρει σιγά σιγά έναν τρόπο αναστύλωσής της, δεν θα θέλαμε λόγω της άρνησης ενός πρύτανη να αναγνωρίσει το νόμιμο σύλλογό μας, να γίνει αυτό αφορμή της αμαύρωσης του ονόματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πόσο μάλλον του τμήματός μας, με τη δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, δημιουργώντας ένα άσχημο κλίμα προσέλκυσης φοιτητών στο τμήμα της Νάουσας. Πόσο μάλλον τη στιγμή που είναι στα σκαριά η δημιουργία και νέου τμήματος στην πόλη της Νάουσας.

Θέλω να γνωρίζετε ότι παλεύουμε μόνο για τα αυτονόητα.

Ζητώ την βοήθειά σας ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε την ανεξαρτησία του συλλόγου του τμήματός μας, να τηρηθεί πλέον ο εσωτερικός κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να πάψουμε να είμαστε υποχείρια «Μεγάλων Προσώπων» και Οικονομικών Συμφερόντων.

Εκ του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

Advertisements