Έλαβα ένα μήνυμα από την κα Αικατερίνη Λυρούδη, επίκουρη καθηγήτρια στο θρυλικό πλέον τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το οποίο ασχοληθήκαμε σε παλαιότερα ποστ (1, 2). Η περίληψη της υπόθεσής της, όπως την κατάλαβα από το μήνυμά της, είναι η εξής:

Στις 7/4/2004 η κα Λυρούδη υπέβαλε αίτηση για μονιμοποίηση. Ο νόμος ορίζει ότι η όλη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστημα 12 μηνών. Μετά από δύο αναβολές λόγω έλλειψης απαρτίας, η αίτηση τελικά εξετάστηκε από το εκλεκτορικό σώμα στις 14/9/2006. Στη συνεδρίαση εκείνη 6 ψήφοι ήταν «υπέρ» και 4 «κατ’ οικονομία υπέρ». Το «κατ’ οικονομία υπέρ» έχει νομίζω την έννοια ότι, δεν είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά θέλουμε να διευκολύνουμε την κατάσταση. Ο νόμος δεν προβλέπει τέτοιου είδους ψήφο. Παρ’ όλα αυτά, οι 6 καθαροί ψήφοι υπέρ αποτελούν πλειοψηφία και θα ήταν αρκετοί για τη μονιμοποίηση της κας Λυρούδη σε ένα ευνομούμενο πανεπιστήμιο. Όχι όμως στο ΠαΜακ. Στις 2/3/2007 (δηλαδή 6 μήνες μετά) ο πρύτανης κ. Κουσκουβέλης αναπέμπει την απόφαση με το σκεπτικό ότι ο νόμος δεν προβλέπει ψήφο «κατ’ οικονομία». Η ψηφοφορία τελικά επαναλαμβάνεται στις 18/10/2007 και το αποτέλεσμα είναι 2 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι λευκές και 5 ψήφοι κατά. Δηλαδή η μονιμότητα απορρίπτεται. Το νέο εκλεκτορικό σώμα ήταν το ίδιο με το παλιό εκτός από τη συμμετοχή ενός νέου μέλους.

Σχόλια δικά μου: α) το πανεπιστήμιο παραβιάζει καταφανώς τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Υπεύθυνοι για την παραβίαση του νόμου είναι ο πρόεδρος του τμήματος κ. Παπαδόπουλος και ο πρύτανης κ. Κουσκουβέλης. Δεν πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις; β) η ψήφος «κατ’ οικονομία» ήταν πιθανότατα ένα κόλπο για να τρενάρει το πανεπιστήμιο τη διαδικασία μονιμοποίησης της κας Λυρούδη και να την έχει «στο χέρι» για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Στο μεταξύ μεσολάβησε η υπόθεση της κας Φλώρου. Η στάση της κας Λυρούδη δεν ήταν αυτή που η κυρίαρχη κλίκα στο τμήμα επιθυμούσε. Οπότε η κα Λυρούδη έπρεπε να πάρει πόδι. Όπερ και εγένετο.

Παραθέτω δύο ΗλΤαχ που απέστειλε η κα Λυρούδη στο τμήμα. Το πρώτο στις 10/10/2007 και το δεύτερο μετά την επαναληπτική συνεδρίαση της 18/10/2007.

———–
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Αικατερίνης  Λυρούδη του Χρήστου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προς:

1.  τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών
      και    Κοινωνικών    Επιστημών,    Καθηγητή    κ.   Ηλία
      Κουσκουβέλη·
2.   τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής &   Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Δημήτριο   Παπαδόπουλο·
3.   τα   μέλη   του    Εκλεκτορικού     Σώματος   για  την   κρίση
      προς    μονιμοποίησή μου·

Κοινοποίηση στα:

1. μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας·
2. μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
3. Σύλλογο φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θεσσαλονίκη, 10-10-07

Θέμα:  Μονιμοποίηση κ. Αικατερίνης Λυρούδη – Επανάληψη της ψηφοφορίας για την
κρίση.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Α.   ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ι. Στις 18-6-07, κατά τη συνεδρίαση του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος για την
εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής  για την ακαδημαϊκή περίοδο 1/9/07 – 31/8/09, παρουσία του
κ. Πρύτανη, ο Καθηγητής κ. Δ. Παπαδόπουλος, ως απερχόμενος Πρόεδρος,
ανακοίνωσε, κατά την παρουσίαση του εκλογο-απολογιστικού του έργου, ότι όλα τα
θέματα που αφορούσαν στις εξελίξεις και στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των
μελών ΔΕΠ του Τμήματος τακτοποιήθηκαν, εκτός από το θέμα της κυρίας Λυρούδη.

ΙΙ. Η διαδικασία μονιμοποίησής μου ολοκληρώθηκε στις 14-9-2006, μετά από αίτηση
που υπέβαλα νόμιμα στις 7-4-2004,  μετά από δύο αναβολές ελλείψει απαρτίας,
δηλαδή στις 17-2-2005 και στις 7-12-2005.

ΙΙΙ. 1.  Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 639/28-6-07 έγγραφο ο κ. Πρόεδρος με
πληροφόρησε για την εκ νέου συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2007 και ώρα
10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (Εγνατία 156, κτίριο Η’ 3ος
όροφος) με θέμα: Την επανάληψη της ψηφοφορίας για την κρίση προς μονιμοποίησή
μου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, λόγω αναπομπής του πρακτικού κρίσης
αρ. 4/14-09-2006, προς νέα νόμιμη κρίση, χωρίς καμία επισύναψη σχετικών
εγγράφων.

2.  Ειδικότερα, η εν λόγω πράξη αναπομπής με αρ. 4501/2-3-2007 ορίζει ότι: «.η
διαλαμβανόμενη στο ως άνω πρακτικό κρίση, καθ’ ο μέρος τέσσερα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος ψήφισαν «κατ’ οικονομία υπέρ της μονιμοποίησης της κ.
Αικατερίνης Λυρούδη στη βαθμίδα της Επικ. Καθηγήτριας.» άποψη που αυτά
διετύπωσαν και στην αιτιολογία της ψήφου τους, δεν είναι νόμιμη εν όψει της
διατυπούμενης κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αμφιβολίας στο πρακτικό αυτό και, για το
λόγο αυτό, αναπέμπεται τούτο, προς νέα, νόμιμη, κατά τα προδιαληφθέντα, κρίση.»

Β.  ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥ

Α’ ΛΟΓΟΣ:

ΙV. Κατά τη ψηφοφορία για τη μονιμοποίησή μου  έλαβα 10 θετικές ψήφους, επί 10
παρόντων εκλεκτόρων (επί συνόλου 13 εκλεκτόρων).

Με βάση το άρθρο 6 Δ § 7 του ν. 2083/92, για τη μονιμοποίησή μου αρκούσε η
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά από δύο αναβολές συνεδρίασης  ελλείψει
απαρτίας,  (οι αναβολές ήταν στις 17-02-2005 και στις 7-12-2005) (βλ. σχ.1).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της 14-09-2007 έλαβα 6 ψήφους
ξεκάθαρα θετικές  «υπέρ» και 4 ψήφους θετικές «κατ΄ οικονομία υπέρ».

Επομένως, με βάση τα παραπάνω έχω μονιμοποιηθεί από τις 14-9-2006, ακόμη κι αν
οι 4 θετικές ψήφοι «κατ΄ οικονομία υπέρ» εκληφθούν ως αρνητικές, λευκές
αναιτιολόγητες ή αμφισβητήσιμες, μολονότι η βούληση του Εκλεκτορικού Σώματος
ήταν η ομόφωνη θετική υπέρ εμού κρίση. Η πλημμέλεια αφορά, κατά το εν λόγω
έγγραφο, μόνο στην αιτιολογία των τεσσάρων ψήφων που διατυπώνεται στο πρακτικό
και όχι στις υπόλοιπες 6 ψήφους με τις οποίες  μονιμοποιούμαι,  αφού οι 4
πλημμελείς ψήφοι δεν μπορούν να επηρεάσουν το θετικό αποτέλεσμα.

Β’ ΛΟΓΟΣ:

V.  1. Η με αρ. πρωτ. Φ122.1/339/114472/Β2/1-11-2006 Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που είχε ήδη περιέλθει στον κ. Πρύτανη στις
13-11-2006 (Α. Π. 1409) (βλ. σχ. 2) και στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στις 14-11-2006  «Σχετικά με τα ισχύοντα για τη συγκρότηση
Εκλεκτορικών Σωμάτων και τη λήψη απόφασης στη διαδικασία κρίσης για
μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, μετά και την υπ’ αριθμόν
357/2006 Γνωμοδότηση (ολομέλειας) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία
έγινε δεκτή από την Υπουργό Παιδείας,» ορίζει ότι:

«.7. Κατά συνέπεια, ως προς την συγκρότηση το οικείου εκλεκτορικού σώματος για
τη μονιμοποίηση των επίκουρων καθηγητών, έχουν  εφαρμογή και οι διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, αλλ’ όμως, το εν λόγω συλλογικό όργανο, ελλείψει
ειδικής ρυθμίσεως ως προς την απαιτουμένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη
αποφάσεως περί μονιμοποιήσεως, θα αποφασίσει σύμφωνα με την αναφερθείσα γενική
διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα, με εξαίρεση τη ρύθμιση τη σχετική με το περιεχόμενο των λευκών
ψήφων και των αποχών, για τις οποίες εφαρμόζεται και στα εκλεκτορικά σώματα τα
αρμόδια για τις ανωτέρω μονιμοποιήσεις η παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997.»
(Η υπογράμμιση δική μου).

      2. Δηλαδή, για τις μονιμοποιήσεις των μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
(βλ. σχ. 3), ακόμη και από την πρώτη συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου.

Γ.  ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

VΙ. 1. Με βάση τα παραπάνω έχω μονιμοποιηθεί: α) και για όσα διαλαμβάνονται στο
υπό ΙV στοιχείο και β) με όσα ισχύουν και αναφέρονται στο υπό V στοιχείο.

     2.  Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου αυτής το γνώριζε ο κ. Πρύτανης πριν τη
σχετική πράξη αναπομπής του με αρ. πρωτ. 4/14-09-2006 Πρακτικού Κρίσης προς
μονιμοποίησή μου, ο κ. Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Καθηγητής κ. Δ. Παπαδόπουλος , καθώς και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ι.
Λαζαρίδης, αφού είχε σταλεί προς ενημέρωση και στις Γραμματείες των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το ίδιο διαβιβαστικό στις 13-11-2006 (Αρ. Πρ.
1409/13-11-2006).

     3.   Την παραπάνω Εγκύκλιο με αρ. Φ122.1/339/114472/Β2/1-11-2006 του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εφάρμοσε ήδη το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ, συμμορφούμενο προς το
περιεχόμενό της.

Δ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

VΙΙ. 1.    Όταν      αναιτιολόγητη    ψήφος    δεν  επηρεάζει  το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας, η εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ είναι νόμιμη (ΣτΕ
2390/2004) και ο έλεγχος νομιμότητας αφορά μόνο στις θετικές ψήφους (ΣτΕ
3396/2006).

       2.  Η Διοίκηση οφείλει να προβαίνει αυτεπάγγελτα στην ανάκληση των
πράξεων που εξέδωσε παράνομα και μάλιστα επί  παραδρομής ή μεταβολής των
συνθηκών (ΣτΕ 2445/2000, ΣτΕ 1018/2001).

Γι’ αυτό,

       3.    Απεύθυνα στον κ. Πρύτανη, Καθηγητή κ. Η. Κουσκουβέλη, τις με αρ.
πρωτ. 7862/16-7-2007 και 7949/19-7-2007 αιτήσεις μου (βλ. σχ. 4 και 5),
ζητώντας όπως:

Α)  Ανακαλέσει τη σχετική πράξη αναπομπής του.

Β) Προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες για την περαίωση της διαδικασίας
μονιμοποίησής μου και το διορισμό μου.

Δήλωσα, επίσης, ότι επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Ε.  ΕΠΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

VΙΙΙ.  1.  Ο κ. Πρύτανης δεν απάντησε στις με αρ. πρωτ. 7862/16-7-2007 και
7949/19-7-2007 αιτήσεις μου και δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια ανάκλησης της
με αρ. 4501/2-3-07 πράξης αναπομπής, η οποία, ως διοικητική πράξη, είναι
ελεύθερα ανακλητή από το όργανο που την εξέδωσε.

           2.   Ενόψει των παραπάνω, άσκησα στις 10-8-07 αίτηση ακύρωσης (αρ.
κατ. 5341/2007) και αίτηση αναστολής εκτέλεσης (αρ. κατ. 1433/2007 κατά της εν
λόγω πράξης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. σχ. 6 και 7), μολονότι οι
ενέργειες αυτές είναι ενδιάμεσες σε σχέση με την τελική πράξη της σύνθετης
διοικητικής πράξης, που είναι ο διορισμός και, κατά τη νομολογία του ΣτΕ, είναι
η τελευταία αυτή πράξη η μόνη προσβαλλόμενη.

ΣΤ.  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΧ.  1.  Με το με αρ. πρωτ. 71/2-10-07 έγγραφο ο κ. Πρόεδρος του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καθηγητής κ. Δ. Παπαδόπουλος με πληροφόρησε
για την εκ νέου συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής για την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 12:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Τμήματος (Εγνατία 156, κτίριο Η’ 3ος όροφος) με θέμα:
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την κρίση προς μονιμοποίησή μου στη βαθμίδα της
Επίκουρης Καθηγήτριας, λόγω αναπομπής του πρακτικού κρίσης αρ. 4/14-09-2006,
προς νέα νόμιμη κρίση λόγω αναβολής.

         2.  Τελικά, με το με αρ. πρωτ. 76/2-10-07 έγγραφό του μου διαβίβασε το
πρακτικό εκλογής με αρ. 4/14-9-06, καθώς και το με αρ. πρωτ. 4501/02-03-07
έγγραφο του κ. Πρύτανη, με θέμα: «Αναπομπή πρακτικού κρίσης για μονιμοποίηση
μέλους ΔΕΠ».

Ζ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Χ.  1.    Στις 18 Οκτωβρίου 2007 καλούνται τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος να
συμμετέχουν σε μία μη νόμιμη διαδικασία επανάληψης της ψηφοφορίας, αφού η κρίση
μονιμοποίησής μου έχει ολοκληρωθεί θετικά υπέρ εμού ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου
2006.

       2.   Η πρόσκληση αυτή είναι παράνομη για τους ακόλουθους λόγους:

1ος Λόγος:  Κακή συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ ( ΣτΕ 3144/1991,  862/1992, 1455/1993,
429/2001, 1871/2003), σε περίπτωση πλημμέλειας σύνθετης διοικητικής ενέργειας,
όπως είναι η διαδικασία κρίσης μελών ΔΕΠ, η Διοίκηση επιλαμβανόμενη και πάλι
της υποθέσεως, πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από το σημείο στο οποίο
αναφέρεται η ακύρωση και υπό το υφιστάμενο πραγματικό και νομικό καθεστώς του
χρόνου εκδόσεως της πράξεως .

2ος Λόγος:     Παράνομη εγγραφή θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κρίση υπήρξε θετική υπέρ εμού.  Η επανάληψη ψηφοφορίας για την κρίση έρχεται
σε αντίθεση, μεταξύ άλλων, προς τις παρακάτω αρχές του Διοικητικού Δικαίου:

Α.    Της καλής πίστης ή της προστατευόμενης  εμπιστοσύνης, δηλαδή της
επιβαλλόμενης ευθύτητας των διοικητικών οργάνων στις σχέσεις τους με τους
διοικούμενους (βλ. ΣτΕ 3523/1992, 2403/1997, 4025, 4227/1998, 903/1999 και
2522/2000).

Β.   Των χρηστών  διοικητικών  ηθών ή της χρηστής διοίκησης, δηλαδή της
χρηστότητας της συμπεριφοράς των διοικητικών οργάνων προς τους πολίτες (βλ. ΣτΕ
2068/1986, 3424/1992, 1917/1993, 2309/1995, 1104/1997, 3224, 4227/1998 και
459/2001).

Γ.      Του τεκμηρίου υπέρ της ελευθερίας των διοικούμενων (in dubio pro
libertate), δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται δυσμενές αποτέλεσμα σε βάρος του
διοικούμενου ένεκα υπαίτιας ενέργειας ή παράλειψης της Διοίκησης.

Η.  ΑΙΤΗΜΑ

Γι’ αυτό,

Ζητώ:

Α)     Από τον κ. Πρύτανη:

να  προχωρήσει στις σύννομες εκείνες ενέργειες που τείνουν στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας μονιμοποίησής μου, η οποία άρχισε  στις 7 Απριλίου του 2004 και
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η με αρ. Φ. 122.1/204/Β2/5474/9-10-1997
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει ότι: «η
μονιμοποίηση μετά την παρέλευση της δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας θα πρέπει
να ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, όπως
έχει προσδιοριστεί νομολογιακά, του χρόνου υπολογιζόμενου από την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης», στην προκείμενη περίπτωση στις 7-4-2005.

Β)     Από τον κ. Πρόεδρο:

 να μη προχωρήσει στην επανάληψη της ψηφοφορίας, αλλά να ματαιώσει τη συνεδρίαση
του Εκλεκτορικού Σώματος στις 18 -10 -2007, διότι είναι παράνομη για τους
προαναφερόμενους λόγους.

Γ)       Από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος:

– τα μεν νέα να μη συμμετέχουν στο εν λόγω όργανο,

– τα δε συμμετέχοντα κατά τη συνεδρίαση της 14-9-2006, να απέχουν από κάθε
διαδικασία επανάληψης ψηφοφορίας για την εν λόγω κρίση, η οποία όπως
προαναφέρθηκε είναι νόμιμη.

Υπενθυμίζω και καλώ τα Θεσμικά Όργανα του Τμήματος, του Πανεπιστημίου και τα
μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος να αναλάβουν το καθένα προσωπικά την ευθύνη των
πράξεών τους και να μη προχωρήσουν σε μία διαδικασία καταφανώς  παράνομη.

Δηλώνω, επίσης, ότι επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
                                                           
Με τιμή,

Κατερίνα  Λυρούδη, PhD
Επικ. Καθηγήτρια
Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΥΓ.  Τα αναφερόμενα στην παρούσα έγγραφα έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και βρίσκονται στην κατοχή της
υπογράφουσας την παρούσα για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί περαιτέρω
ενημέρωση.

———–

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου 2007, με
θέμα: Επανάληψη της ψηφοφορίας για την κρίση προς μονιμοποίησή μου στη βαθμίδα
της Επίκουρης Καθηγήτριας, τελικά πραγματοποιήθηκε.

Το αποτέλεσμα ήταν 2 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι λευκές και 5 ψήφοι κατά.

Advertisement