Δείτε εδώ.

To γερμανικό Κέντρο Ανάπτυξης Ανωτέρων Σχολών (CHE), που αξιολογεί τα πανεπιστήμια και τις τεχνικές σχολές, αποφάσισε να αξιολογήσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στα θεωρητικά αντικείμενα. Εξετάζεται όχι μόνο η πληρότητα των συλλογών τους, αλλά και η εργονομία των τρόπων αναζήτησης υλικού, οι online υπηρεσίες, κλπ.