Τάδε έφη Σωτήρης.

Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Η οργάνωση ενός φυσικού συνεδρίου είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή υπόθεση. Το διαδίκτυο φαίνεται πολύ πιό πρόσφορο, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό.

Βέβαια τίθενται πολλά τεχνικά ερωτήματα. Θα χρησιμοποιηθεί βίντεο ή μόνο γραπτό κείμενο; Θα γίνουν όλες οι παρουσιάσεις την ίδια μέρα, ή σε ένα ευρύτερο διάστημα; Θα μπορεί να κάνει ερωτήσεις ο καθένας, ή μόνο επώνυμοι, εγγεγραμμένοι χρήστες; Ποιοί θα κληθούν να κάνουν εισηγήσεις;

Το μόνο προηγούμενο που εγώ γνωρίζω είναι το electronic computational chemistry conference. Έχουν γίνει 11 μέχρι σήμερα. Η τελευταία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του περασμένου Απριλίου:

http://eccc.monmouth.edu

Καταθέστε ιδέες.

Advertisements