Έλαβα μιά καταγγελία που ισχυρίζεται ότι οι διορθωτές των εξετάσεων για τις υποτροφίες του ΙΚΥ στις θετικές επιστήμες έδειξαν μεροληψία υπέρ των υποψηφίων για υποτροφίες εσωτερικού. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι δεν δόθηκε καμία υποτροφία για το εξωτερικό στις θετικές επιστήμες; Δείτε εδώ:

http://GreekUniversityReform.org/iky.pdf