Από άρθρο του καθ. Χ. Στουρνάρα στο σημερινό Βήμα:

Υπό την εποπτεία της αντιπρυτάνεως καθ. Μ. Κεντούρη καταγράφηκαν τα επιστημονικά πεπραγμένα των καθηγητών όλων των βαθμίδων του πανεπιστημίου για τη δεκαετία 1996-2000 με βάση διεθνώς καθιερωμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως ο συντελεστής απήχησης των περιοδικών (impact factor) και ο αριθμός των αναφορών (citations). Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://research.cc.uoc.gr

Όντως στην ιστοσελίδα αυτή δίνονται δημοσιεύσεις, αναφορές, συνολικά και ανά μέλος ΔΕΠ, για όλους τους τομείς των τμημάτων των σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών και επιστημών υγείας. Αν όλα τα πανεπιστήμια έκαναν το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκρίσεις.

Καλή προσπάθεια.