Σήμερα είδα στους New York Times μιά διαφήμιση που οδηγούσε στην παρακάτω σελίδα:

http://www.savedartmouth.org/learn.htm

Μαθαίνουμε εκεί ότι η διοίκηση του Dartmouth προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο εκλογής των Επιτρόπων (trustees) και να μειώσει τη δύναμη των αποφοίτων του ιδρύματος. Το Dartmouth είναι ένα ivy league κολλέγιο που δίνει μικρότερη έμφαση στην έρευνα από τα άλλα (Harvard, Yale, Princeton, etc). Δίνει μεγάλη έμφαση στην προπτυχιακή εκπαίδευση.

Έχω δύο σχόλια:

1. Μέχρι τώρα στο Dartmouth οι απόφοιτοι είχαν τη δύναμη να εκλέγουν ένα σημαντικό αριθμό επιτρόπων, μεγαλύτερο από ότι σε άλλα πανεπιστήμια. Αλλά και σε άλλα ιδρύματα υπάρχει συμμετοχή των αποφοίτων στην εκλογή της διοίκησης του ιδρύματος. Αυτό είναι μιά πολύ έξυπνη ιδέα. Πολύ εξυπνότερη δηλαδή από το δικό μας σύστημα όπου δύναμη δίνεται στους τρέχοντες φοιτητές. Κι αυτό γιατί και οι απόφοιτοι είναι πιό ώριμοι και τα κίνητρα των αποφοίτων είναι διαφορετικά από αυτά των τρεχόντων φοιτητών. Οι τρέχοντες φοιτητές έχουν κίνητρο να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, να μειώνουν δηλαδή την αυστηρότητα (rigor) της εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι απόφοιτοι έχουν κίνητρο να είναι υψηλό το επίπεδο της εκπαίδευσης γιατί έτσι και το δικό τους πτυχίο αποκτά μεγαλύτερη αξία.

2. Οι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για την Alma Mater τους tόσο ώστε να πληρώνουν να βάζουν διαφήμιση στους New York Times! Αντίθετα, οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων φαίνονται απόλυτα αδιάφοροι. Ξέρετε εσείς καμία προσπάθεια οργάνωσης συλλόγου;