Το πρόσφατο περιστατικό με την αλλοίωση βαθμών στο μάθημα των Αγγλικών στο βαθμολογικό κέντρο Θεσσαλονίκης θέτει αρκετά ερωτήματα. Ένα από τα προβλήματα της σημερινής μορφής των πανελληνίων εξετάσεων είναι ότι η βαθμολόγηση είναι α) χρονοβόρα και δαπανηρή και β) υποκειμενική (ιδίως σε ένα μάθημα όπως η έκθεση). Μιά απλή λύση θα ήταν να μετατραπούν σε εξετάσεις πολλαπλής επιλογής. Το πλεονέκτημα είναι ότι η βαθμολόγηση γίνεται απόλυτα αντικειμενική και μπορεί να γίνεται αυτόματα από μηχανήματα. Το μειονέκτημα φυσικά είναι ότι περιορίζεται κανείς στο είδος των ερωτήσεων που μπορεί να θέσει. Δηλαδή κρίνει μόνο την απάντηση, και όχι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε κανείς στην απάντηση. Προσωπικά πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια μπορεί κανείς να σχεδιάσει εξετάσεις πολλαπλής επιλογής που να μετρούν πραγματικά τις γνώσεις και τις ικανότητες των μαθητών.

Ένα άλλο θέμα είναι αν οι πανελλήνιες θα πρέπει να είναι εξετάσεις γνώσεων (όπως οι σημερινές) ή δεξιοτήτων (όπως το SAT). Έχω την εντύπωση ότι εξετάσεις δεξιοτήτων επιδέχονται πολύ λιγότερο φροντιστήριο.

Discuss!

Advertisement