Ορισμένες φορές η λύση σε φαινομενικά ανυπέρβλητα προβλήματα (Άρθρο 16, πανεπιστημιακό άσυλο, δίδακτρα στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, κλπ) μπορεί να βρίσκεται μπρος στα μάτια μας. Θέματα «καυτές πατάτες» που καμία κυβέρνηση ή ομάδα πίεσης δεν αναλαμβάνει πρόθυμα, σκεπτόμενη το πολιτικό κόστος μιας σχετικά μη δημοφιλούς πρότασης…

Η λύση φαίνεται να έρχεται για ακόμα μια φορά μελετώντας συγκριτικά τι συμβαίνει στα άλλα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, αμερικανικά αλλά κυρίως δυτικοευρωπαϊκά, που είναι και πιο κοντά στη δικιά μας πραγματικότητα. Τίποτα δεν πρέπει φυσικά να εφαρμόζεται ως έχει, μιας που κάθε σύστημα χρειάζεται το απαραίτητο trimming για τις συνθήκες που επικρατούν στο κράτος που θα το υιοθετήσει.

Το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα ταλανίζεται σε μεγάλο βαθμό από παρόμοια προβλήματα με το ελληνικό: νεποτισμός, φαβοριτισμός, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια. Φυσικά από ίδρυμα σε ίδρυμα υπάρχουν πολλές διαφορές μιας που η γείτονα χώρα δίνει εδώ και χρόνια (και συνεχίζει με κατάλληλες νομοθεσίες και ρυθμίσεις) ιδιαίτερη αυτονομία στα ιδρύματά της ώστε να αυτοδιοικούνται κατάλληλα, αρκεί να παίρνουν μέτρα ώστε να πληρούνται συνθήκες διαφάνειας. Κάποιες φορές οι κινήσεις αυτές δουλεύουν, κάποιες άλλες… μένουν στα λόγια.

Συγκεκριμένα βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόσφατη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγγραφής ενός καταστατικού χάρτη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φοιτητών.

Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουν όλα τα πανεπιστήμια στην ιταλική επικράτεια και που λειτουργεί ως ένα «μικρό σύνταγμα» που ορίζει τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα (αλλά και υποχρεώσεις) των φοιτητών μέσα στο πανεπιστήμιο. Το κείμενο το βρήκα ευφυέστατο! Μέσα σε 12 σελίδες Α4 (58 παραγράφους-αρθράκια) καθορίζει με ισχύ υποχρεωτικού εσωτερικού κανονισμού όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που απαιτείται να πληροί ένα ίδρυμα για να μην υπάρχουν ατασθαλίες εις βάρος των φοιτητών του, υπογραμμίζοντας φυσικά και κάποιες υποχρεώσεις της ακαδημαϊκής ζωής.

Μεταξύ άλλων διασφαλίζονται δικαιώματα και ξεκαθαρίζονται υποχρεώσεις όπως: η ελεύθερη διακίνηση ιδεών (άσυλο!), οι οικονομικές εισφορές των φοιτητών προς το πανεπιστήμιο (δίδακτρα!) με την εξαίρεση των φτωχώτερων απ’την υποχρεώση αυτή, δικαιώματα συγκέντρωσης-σύναξης-διαδήλωσης, διαφάνεια στις διαδικασίες (εκλογικές, εξετάσεων, κλπ), διευκολύνσεις για φοίτηση μερικής απασχόλησης, δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων, και ούτω καθεξής.

Να υπογραμμίσω πως το καταστατικό αυτό δεν έχει σκοπό να υπερκεράσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων, αλλά να θέσει- ως «ακαδημαϊκό σύνταγμα»- τα ελάχιστα εγγυημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών έναντι στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το κείμενο θα το βρείτε εδώ. Είναι σε pdf και στα ιταλικά. Για όσους δε γνωρίζουν τη γλώσσα μπορούν να κάνουν copy-paste τις επιμέρους παραγράφους σ’έναν μεταφραστή όπως τα Google Language Tools (Italian -> English).

Νομίζω αξίζει τον κόπο να του ρίξτε μια ματιά για τα σημεία που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε μια αντίστοιχη ελληνική Χάρτα που θα έλυνε μια για πάντα τους φόβους και τις αντιδράσεις για την κατάργηση πχ του Ασύλου, της θεσμοθέτησης διδάκτρων, κλπ.

— Προσθήκη από Θ.Λ.: Η μετάφραση του Google —–
Ministry of the University and the Search

Charter of the rights and the duties of the University Students

In performance of art. the 34 of the Constitution of the Italian Republic, that it sanctions the right for all able and the deserving ones, even if you deprive of means, to catch up the higher degrees of the studies, the University guarantees to the own students and the own straight following students, in the respect of the following duties.

Title the fundamental Principles and protections

1. The university is one human and scientific community, of instruction and search. E’ its task to contribute to the elevation of the level of the scientific acquaintances and to transmit the knowledge available to the new generations. E’ also its task to form the new generations to the free exercise of the thought and to the sense of the social responsibility of the own functions puts into effect them and future.

2. In the university community the students are bearers of recognized and inalienable rights, without distinction of sex, etnia, religion, political opinion, personal and social conditions, and with equal dignity regarding the others members of the same community.

3. The University assures to the students the conditions apt to promote the development of their personality and their civil conscience in the within of the own formative experience, recognizing they the rights of participation, expressive freedom and cultural autonomy.

4. The students have the duty to concur, through the study and the participation to the university life, to the cultural increase of the academic institutions and the society in which they they are inserted.

5. The right under consideration must be effective. The students who re-enter in the parameters of established yield and merit for law have straight to perceive the scholarship in the academic year of reference. They also have straight, in such year, to the benefits previewed of vitto and lodging.

6. The students beneficiaries, a tito it various, of the public put resources they on hand in performance of article 34 of the Constitution, have the duty to make of the more responsible use in pursuing just the engagement of study and formation. All the students have straight to approach distances formed you of every level. To such aim the University supplies to the students all the instruments necessary in order to overwhelm eventual formative gaps and to catch up the formative happened one.

7. The students, without distinction of political opinions, cultural options and religious faith have the right to make use of spaces of socialità, study and collective comparison. They have the right to gather in assembly in the places of the University, to be associated and collectively to organize in the respect of the laws of the State and the principles of tolerance and pluralismo. The students have the duty to respect the spaces puttinges to they disposition from the University and to maintain of to the functionality and the honor.

8. The students have the right to participate to the life and the government democratic of the University exercising the institute of the representation in the decisional organs and of address of Athenaeum. In the pluralità of their political and cultural guidelines, the students inform just however sent of representation to the fundamental principles of the Italian Constitution and the universal Declaration of the rights of the man.

9. E’ must of the representatives of the students exercise just sent with continuity and engagement. The University puts they on hand spaces it and the necessary instruments to such scope.

10. The disabili students have straight to participate actively and totally to all it is made of the university life. E’ task of every Athenaeum to favor in concrete terms and in every forms the performance of such principle.

11. The foreign students enrolled in Italian Athenaeums have the right to participate actively and to full load tito it to all it is made of the university life. The Athenaeum guarantees, also with I affixed offices, adapted attendance to you to the foreign students, contributing to remove the obstacles to their complete insertion in the university community.

Title II Tests of examination

12. The students have straight to an impartial appraisal through transparent tests of examination and coherent with the program, she objects it to you formed and the modalities to you of development of the course. The examination tests must be supported with one commission presided from an teacher. The students also have straight, on they demanded, to being examine to you from the titular teacher of the course.

13. Every instruction must preview a number and one temporal distribution of the such appeals to guarantee to the students one reasonable programming of the just loaded one with examinations. The calendar of the appeals must be rendered at least two months famous before the beginning of the examination sessions. The dates cannot be anticipated regarding the previewed calendar.

14. Precise E’ must of the holder of the course guarantee the own presence in the dates of appeal from he indicated. In impossibility case to attend for urgent and unexpected reasons it is its task to assure the presence of other teacher. Of the eventual absence it however is held to giving timely communication on the just situated telematico.

15. The relative information to the examination test must be communicated before the beginning of the course. The examination test must however to concern on the program of the course, opportunely disclosed, saves remaining the possibility of specific contents for attending. The program of the course and the contained relati ones to you must be deal to you in complete way in the witnesses indicate to you from the teacher and communicate to you on the Guide of the student. The students have straight to visionare [without economic burdens,] the relative practices and materials you to eventual the previous written tests of examination.

16. The students have the right to know the outcome of the written tests of examination, let alone to receive explanations on the appraisal and correction criteria.

17. The appraisal of the profit of the student must refer exclusively to its preparation in the matter of which it has supported the examination. The examination commission cannot visionare the university booklet of the student before expressing the final appraisal, saves expressed demanded of the examined one. In any case it is made prohibition to the commission of visionare used didactic material from the student. If the outcome of the examination is not satisfactory for the student, this last one has straight to withdraw without consequences for its academic curriculum [the examination in such case can be annotated like “not concluded” only for fine statistical, guaranteeing the anonymity of the student.] If the appraisal has been however of sufficienza, l “examination can be repeated in the successive appeal.

18. Of forehead to the proven impossibility to participate to the prescribed appeals of examination for serious reasons, the student has the right to agree with the titular teacher other date of examination in the within of the same session.

19. And” it must of the student support the examination in the full respect of the job and the competences of the teacher and the specificity of the university center.

Title III Services and quality of Didactics

20. The students have straight to complete own the chosen ones between clear distances of study and characterize to you from obvious disciplinary specificities. The Guide of the student must be published within the 15 July of every year and must contain: the didactic calendar, the detailed program of the course, the name and the delivery of the teacher, the composition of the didactic councils us, the presentation of the departments, the relative presentation of the associations of student presents in faculty, data you to the libraries of faculty and the computer science classrooms, the ministerial tables and every representation other information necessary in order to allow to the student an adequate compilation of the plan of studies. The timetable of the lessons, relative to the entire year, must be published before the beginning of the lessons. The joint committees you establish, also, one homogenous distribution of the didactic cargo between the course.

21. The University must guarantee the students who all the witnesses adopt to you from the study course are present for the free consultation in the Libraries of Athenaeum. The students have the duty to respect the public property of the witnesses use you and to concur of regulating consultation to the other students.

22. The students have the right to approach the didactic structures in adapted material conditions. E’ cures of every Athenaeum to remove the architectural feature that denies accesses to the handicapped and every other obstacle that can prevent the effective fruizione of the course, of the centers of examination, the libraries, the university spaces and to guarantee sufficient places to seat in the classrooms and adapts to you to places study in the libraries and in it knows them reading. The athenaeums can preview extensions of the timetables of the services informed to us or library through the resource to voluntary students, to which appropriate scholarships correspond and which regulate the modalities of employment and formation

23. The single centers of Athenaeum must be equipped of suitable computer science structures to the acquisition of all the useful information to the university life. The students have, also, straight to an adapted number of computer science and multimediali emplacements [where possible, also in nocturnal timetable in the structures of the Faculty of belongings,] with possibility of access to Internet.

24. E’ straight of the students to receive the instruction of ciascuna matter with regolarità, in the days and the previewed timetables and, blank exceptions, from part of the holder of the course. In case for urgent and unexpected reasons this last one cannot hold the lesson, he supplies is made to replace from a just collaborator. In the impossibility to make it, of it it gives timely communication on the just situated telematico.

25. The students have straight to being receipts personally from the teacher, for didactic clarifications and councils us let alone for being you assist yourself in the development of the bachelor thesis and of other research works she agrees to you. The teacher gives publishes communication of the timetable of reception from established he before the beginning of every didactic period. Of the eventual absence for urgent and unexpected reasons it gives timely communication on the just situated telematico.

26. The students have straight to an adapted activity of tutorato guideline and. The tutorato activity of cannot be carried out of rule in the same timetables of the lessons.

27. The relative instructions and trainings you to the same didactic period and the same year cannot have development in overlapping timetables. The obligatory frequency of the lessons is previewed of rule for the Course of Bachelor express only indicates to you from the European orderings or laws of the State.

28. The University must be equipped of a system of appraisal of the course disciplinary that holds account of the judgment of every student. The distribution of the cards of appraisal to the students must happen for every didactic period, according to modalities that guarantee to the students the complete anonymity. The publicity of turns out to you deriving from the analysis of the appraisal cards, for every instruction, must be guaranteed for all the Course of Bachelor of the Athenaeum with suitable means. It turns out you of the cards compiled from the students are estimated from the Nucleus of Appraisal of Athenaeum, for how much it concerns the general operation of the Athenaeum, and from the Joint Commission for the Didactics, for how much concerns the relative provisions you to the Faculty.

29. E’ task of the Ministry of the University and the Search to communicate on just situated, in modernized way and with punctual reference to sources and modality of survey, the main ones turns out you of search relative you to the professional outlets offers from the different addresses of study, let alone the main data quantitative you and qualitati to you useful to estimate aware informed the university system and to complete chosen of study and.

Title IV didactic Freedoms

30. The students have the right to introduce study plans characterize them correspondents to the own vocations and the own disciplinary interests, in the limits established from the enforced norms.

31. The students can promote formative activities independently and cultural profits to a better perseguimento of object to you generate them or disciplinary of the university formation. Such activities can, upon request of the students and previa verification of objects to you formed caught up, to obtain the acknowledgment to you of credits formed to you from part of the joint commission for the Didactics.

32. The students have the right to choose liberations the argument of the bachelor thesis and of to have approached all the material she documents them necessary in order to carry out it in way more deepened. The appraisal of the thesis must refer to a its intrinsic scientific quality and it cannot be conditioned from the opinions of the student neither from the times in which he it has completed just covered of studies.

33. Tight E’ must of the student carry out the thesis through the own staff application to the prechosen topic, in the full respect of the norms that regulate the copyright and the property of the works of talent of every level.

VDoveri title of economic contribuzione

34. Made blank the exemptions previewed from the law, all the students have the duty to participate to the economic support of the own university based on the possibilities of their familiar nucleus. Precise and intransgressible E’ must of the student supply to the own university given to reddituali faithfuls and rispettosi of the own effective living conditions. The students have straight to know with precision and transparency the indices and the mechanisms of calculation that define the amount of the taxes to pour. They have also straight to know with consistent advance payment the expiration for the every payment of single installment.

Title YOU Government of the University and student representation

35. All the students enjoy the electorate assets and liabilities. The exercise of the passive electorate is regulated from norms that guarantee the reciprocation in the student representation. It is up to the Athenaeums to render famous with wide advance payment and with adapted to every spread useful information in the widest and aware participation at the electoral moments, let alone to guarantee in every center you space and opportunity of electoral propaganda. The university elections must be kept in a period and according to such modalities to guarantee the maximum affluence to the ballot.

36. The students exercise their right of representation in the Academic Senate, in the Board of directors, the Councils of Faculty, the Councils of bachelor course. In such organs their presence cannot be inferior to 15% of the members supplies of the ballot right. The students have also the right to participate to the competent organs for the appraisal of the formative system and for the regarding decisions the organization of the Didactics, in the respect of the regulations of Athenaeum.

37. The representatives of the Students have right-must participate to the jobs of the academic organs of which they make part. The Athenaeum of it disciplines to the cases of concomitanza with examinations, lessons or activity of laboratory and training with obligatory frequency so as to guardian totally the exercise of such right-must

38. In the not elective organs the eventual nomination of students must happen previa consultation of the elect student representations in the organs of government of the Athenaeum.

Title WAYS Students to partial time and workers

39. The students do not engage to you to full time in the university studies and that they are disables to you to attend can ask, with written and motivated request addressed to the offices trained to you, that she comes they recognized the condition of students to partial time without that from that drifts some shape of discrimination.

40. The students to partial time have, where the resources of Athenaeum concur it, the right to have use of of the Didactics and formative other asset in timetables and according to modality adapted to their requirements. In their comparisons programs of examination engaged or more disagevoli to you cannot more however be previewed.

41. For every instruction the holder of the fixed course periodic timetables of reception reserves you to the students to partial time in timetables adapts you to their requirements.

Title VIII Tirocinanti and students in stage

42. Every Athenaeum engages itself to promote stage and trainings in harmony with the didactic purposes indicated from the own competent organisms, holding account of the times of study and the associate-economic conditions of the student.

43. The conventions with the agencies and the agencies deputies to accommodate the experiences of stage and training come stipulated in the respect of the present Charter. The Athenaeum makes guarantor of the involvement of the trade-union representations in the definition of the duties to assign to the student, of its insurance cover for accidents and responsibility towards thirds party and of the full compatibility of the modalities of employment of the student with its fundamental didactic requirements.

44. The training or activities stage must be carried out of rule in the week days and diurnal timetable, and in any case for a mount hours correspondent to the number of credits indicated in the didactic ordering in course.

45. The students have straight to estimate the structures and the activities of stage and training through anonymous questionnaires [] distributed to the term of the activity. It turns out you of the reported anonymous questionnaires [] to every structure or accommodating unit, examines to you from the Nucleus of Appraisal of the Athenaeum, comes periodically rendered publics and with suitable means.

46. The appraisal of the carried out activities of stage and training from the students refers exclusively to objects to you caught up in the course of the same ones. Such it objects to you come certifys you from the teacher and the responsibles of the structures accommodating to the term of a period prestabilito from the competent didactic structures.

47. The carried out working activities from the student-workers come recognized like training activity or of stage provided that relating to the didactic purposes of the Course of Bachelor of belongings, previo to seem of the competent Joint Commission and previa verification it characterizes them of objects to you caught up. The acknowledgment can happen in any case in the maximum limits previewed from the law and the didactic regulations us of the Course of Bachelor.

IXDiritto title to mobility

48. The students have straight to mobility between the University. E’ task of the Ministry, the E regions the single Athenaeums to realize the logistic conditions and of acceptance apt to favor student mobility and to remove the obstacles deriving from the social condition of the single ones. E’ task of the Athenaeums to search agreements with private public agencies and in order to improve the hospitality and the student living conditions in the single university centers.

49. No Athenaeum can refuse to recognize, in the passage between equal course of bachelor or analogous, the credits matured in other Athenaeum of recognized State or from the State, save circostanziata motivation and however in coherence with the characteristics of the own plans formed to you.

50. The students have straight to one complete information on the opportunities to undertake periods of study abroad and on the previewed conditions and facilities. They also have straight to transparent procedures of selection for the access to the mobility ags, whose criteria of attainment must clearly be defined in every ban. The referring Erasmus of the bachelor course guarantees that in every center Erasmus they are active, in the didactic period of permanence, course abroad coherent with the plan of studies of the bachelor course. The University assists the student in the bureaucratic implementation of the obligation necessary to undertake the period of studies abroad and to obtain the full acknowledgment of the credits.

51. The students have straight to the full acknowledgment of foreign the acquired credits in University provided that preventively inserted in the plan of studies.

Title X Dottorandi of search

52. The guarantees previewed in the present Charter apply also to the students of doctorate of search and the formation post-bachelor.

53. The doctorate students have straight to the allocation of a tutor from part of the college of the teacher that follows it and it addresses in the distance of formation to the search. For every student of doctorate a formative distance must clearly be defined, constructed on sure dates, with the indication of a argument of search to develop in autonomy. E’ task of the college of the teacher to characterize and to promote the ways in order to finance external formative experiences to the Athenaeum of belongings.

54. The doctorate students have straight to an own representation in the organs center them of Athenaeum, comprised the Academic Senate.

55. The doctorate student has straight to have use of of periods of suspension for disease, maternity or job. It has also straight to ask a short dismissal for the final examination of doctorate in case thought a deepening of the thematic one of search necessary.

Title XI final Dispositions

56. The present Charter comes recepito from the Regulations of Athenaeum. Its text comes delivered to the students to the moment of their registration. Its observance comes guaranteed in last request from University chancellor.

57. The active protection of the present Charter can be entrusted a Civic Defender, meant like independent personality and of prestige to which the University entrusts of concert with the student representations the assignment to signal of violations or inapplicazioni and suggesting the consequent provisions. The relative Regulations to functions, modality of participation and guarantee of effectiveness of the action of the Civic Defender are replaced the Athenaeum that decides to take advantage itself of such figure.

58. The National Council of the University Students is the organism preplace to receive eventual requests of the students with respect to the application of the present Charter to subject to the attention of the Minister of the University and the Search.

Advertisement