Αγαπητοί Ελληνες Επιστήμονες...

Παρακάλω την ιδιατέρα σας προσοχή εις το ακόλουθο
μήνημα μου , διότι νομίζω οτι αναφέρεται εις Ζωτικότατο Διανοητικό και
Επιστημονικό πρόβλημα , δια το οποίο εχουν εκφράσει καλά σχόλεια εις το
πρώτο του άρθρο 7 Ελληνες Επιστήμονες {ήτοι πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π. , 4
Διδάκτορες Επιστημών και 3 Επιστήμονες}

Το Μήνημα

  Αγαπητοί Ελληνες Επιστήμονες...

Σύμφωνα με την σχετική επιστημονική μας κατανόηση και σχετικές πληροφορίες
διεξάγεται εις την Ελλαδα μας , τις τελευταίες δεκαετίες, ένας
  ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ...
όπως περιγράφεται στα σχετικά επιστημονικά άρθρα που υπάρχουν εις τις
κατωτέρω διευθύνσεις του Internet :
  http://homepages.ncmr.gr/~joseph/intelligencedestruction.html OR/AND
http://homepages.ncmr.gr/~joseph
παρακαλούμε δια την σχετική σας ενημέρωση και δια περαιτέρω διανοητικές
και πρακτικές ενέργειες...

  Με Φιλικούς Χαιρετισμούς ,την Τρίτη-15-Μαιου(5)-2007
 Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης ,Πυρηνικός Φυσικός/Ειδικός Πληροφορικής,
Αριστούχος απόφοιτος του Α.Π.Θ. ,
 Internet διεύθυνση(site): http://homepages.ncmr.gr/~joseph
 e-mail : Joseph@ncmr.gr
                                  "

Επιπλέον εις την ανωτέρω διεύθυνση μου εις το Ιντερνετ υπάρχουν
επιστημονικά άρθρα τα οποία νομίζω αναφέρονται σε ζωτικά
θέματα των επιστημών και της Ανθρωπότητος...

			
			
Advertisement