ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τ.Θ. 4203 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ
http://www.pasyfoiepo.com

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εναντίον του Ε.Α.Π.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τους ιδρυτικούς του νόμους (Ν.2083/92 και 2552/97), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, είναι το 19ο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Οι φοιτητές του όμως πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλά, φτάνοντας σήμερα τα 700,00 Ευρώ για κάθε θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα 850,00 Ευρώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το γεγονός ότι σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιβάλλονται δίδακτρα, το ομολογεί σε παλιότερη δημοσιευμένη επιστολή του ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας και παραδέχεται και η ίδια η Υπουργός Παιδείας.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει για ένα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο κ. Τάσος Λιάλιος, πρώην πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ., έχοντας κληρωθεί για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», κατέθεσε αίτηση εγγραφής με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αρνούμενος όμως, να καταθέσει το χρηματικό ποσό που του ζητήθηκε για την κάλυψη των δαπανών σπουδών του, διότι, κατ’ επιταγή του άρθρου 16 παρ. 4 του Συντάγματος, «η παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση είναι δωρεάν». Το αποτέλεσμα ήταν να μη γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής του, και να ακολουθήσει η από μέρους του αίτηση ακυρώσεως κατά της άρνησης του Ε.Α.Π. να τον εγγράψει ως φοιτητή στο προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», η οποία κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, την Πέμπτη 19 Απριλίου.

Την προσφυγή του κ. Λιάλιου στη δικαιοσύνη στηρίζει ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. Με πρωτοβουλία των νομίμων εκπροσώπων του συλλόγου ανατέθηκε η νομική μελέτη του ζητήματος (της καταβολής διδάκτρων από τους φοιτητές του Ε.Α.Π.) και η νομική εκπροσώπηση του κ. Λιάλιου στα αρμόδια δικαστήρια από τους δικηγόρους Αθηνών κ. Αικατερίνη Αγρίου και κ. Ιορδάνη Προυσανίδη. Άμεσα μάλιστα σχεδιάζεται να ακολουθήσει και η κατάθεση ομαδικών αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια από τους φοιτητές, οι οποίοι θα ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια ως δίδακτρα!
Η άποψη που υποστηρίζουμε είναι η εξής: Το Ε.Α.Π. ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν μπορεί παρά να την παρέχει δωρεάν. Tα κεντρικά ερωτήματα στα οποία καλείται το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στη συγκεκριμένη περίπτωση να απαντήσει είναι τα εξής:

α. Συνάδει το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.2552/97 που ορίζει ότι «οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» με το άρθρο 16 του Συντάγματος ;
β. Καλύπτονται από το Σύνταγμα και το νόμο οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται το ποσό που οι φοιτητές καλούνται να καταβάλουν για κάθε θεματική ενότητα που επιλέγουν;
Το σύνολο των φοιτητών του Ε.Α.Π. αναμένει με αγωνία τη δικαστική κρίση, καθώς στην ουσία τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές αναλαμβάνουν όλο το βάρος του κόστους λειτουργίας του Ε.Α.Π., μολονότι αυτό έχει καθορισμένους και σημαντικότατους άλλους πόρους (κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής για πολλούς φοιτητές η κάλυψη των δαπανών των σπουδών τους. Για να καταστεί αυτό σαφές επισημαίνουμε ότι κάθε νέος φοιτητής καταβάλει 700,00 Ευρώ για κάθε θεματική ενότητα και για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση 12 θεματικών ενοτήτων! Συνεπώς, έως την απόκτηση του πτυχίου του κάθε νέος φοιτητής θα έχει καταβάλει το ποσό των 8.400,00 Ευρώ συνολικά! Φυσικά χωρίς να υπολογισθούν νέες πιθανολογούμενες αυξήσεις. Μήπως, λοιπόν, το Ε.Α.Π. συνιστά στην ουσία ένα συγκαλυμμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας;

Πέραν της αντίθεσης της καταβολής διδάκτρων προς το Σύνταγμα, όμως, εμείς ως φοιτητές και μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. αναρωτιόμαστε και ρωτάμε ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, τι γίνονται τα χρήματα των προπληρωμένων διδάκτρων, που συγκεντρώνει από τους πρωτοετείς φοιτητές, το Ε.Α.Π.; Που πάνε όλα αυτά τα χρήματα που το Ε.Α.Π. παίρνει και από τις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις, από τα πακέτα της Ε.Ε. και από τα καταβαλλόμενα από εμάς δίδακτρα; Γιατί δεν μας ενημερώνουν τι γίνεται με τον Ειδικό Λογαριασμό; Αλήθεια, ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., γνωρίζει τους νόμους που διέπουν την διαχείριση του και ότι οφείλει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και οι φοιτητές, ένα μέρος των καταβαλλομένων χρημάτων των οποίων κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό;

Ε.Α.Π. χωρίς πρυτανικές αρχές και με προβλήματα που χρονίζουν. Για πόσο ακόμα;

Τα προβλήματα του Ε.Α.Π. είναι και πολλά και δυστυχώς χρονίζοντα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι μια μεγάλη μερίδα αποφοίτων του δεν έχει ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα (κυρίως οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών). Το Ε.Α.Π. δεν συνδέει, ως οφείλει, τις σπουδές με την έρευνα και όταν αυτό συμβαίνει γίνεται εξαιτίας κάποιων φιλότιμων καθηγητών. Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που να σχετίζεται με το ουσιαστικό περιεχόμενο του προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό». Τα κακογραμμένα βιβλία, για τα οποία οι συγγραφείς τους πληρώθηκαν αδρά, και τα οποία βρίθουν λαθών καθώς κυριολεκτικά «γράφτηκαν στο πόδι» δεν αλλάζουν. Τα δίδακτρα αυξήθηκαν συνολικά κατά 70% στο διάστημα των επτά χρόνων της λειτουργίας του, ενώ δεν έχει γίνει ποτέ αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό τους (το ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε δια βοής από τα μέλη της πρώτης διοικούσας επιτροπής).

Το Ε.Α.Π. δρώντας περισσότερο ως ανώνυμη εταιρία και λιγότερο ως Α.Ε.Ι. δεν μας δίνει καν τη δυνατότητα να πληρώνουμε με δόσεις τα δίδακτρα κάθε χρόνου. Σύμφωνα με τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Προϊστάµενο Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π., το προσωπικό δεν επαρκεί και ο όγκος δουλειάς θα πολλαπλασιαστεί αν αποστέλλονται διπλές ή τριπλές αποδείξεις καταβολής διδάκτρων! Υπενθυµίζουµε δε ότι το ποσό των διδάκτρων δεν εκπίπτει καν από τη φορολογική μας δήλωση. Στις περισσότερες αίθουσες διδασκαλίες που χρησιμοποιούνται δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τα Α.µ.Ε.Α. αν και το Ε.Α.Π. χρηµατοδοτείται επιπλέον γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το Ε.Α.Π., αν και σχεδιάστηκε για να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν έχει ουσιαστικά ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι φοιτητές του να επιβαρύνονται και µε το επιπλέον κόστος αγοράς των συγγραµµάτων που απαιτούνται. Η επίσηµη δικαιολογία, δια στόµατος του κ. Παναγιώτη Σιαφαρίκα, είναι ότι το κόστος των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν µπορεί να καλυφθεί από το Ε.Α.Π. ούτε σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. Μπορεί βέβαια να µην έχουµε βιβλιοθήκη, σύντοµα όµως θα αποκτήσουµε πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα! Αν και δεν υπάρχουν παραρτήµατα του Ε.Α.Π. στις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπου και πραγματοποιούνται οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των φοιτητών, εντούτοις η Διοικούσα Επιτροπή έκρινε ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία µιας πανεπιστηµιούπολης χωρίς φοιτητές. Σας θυµίζουµε ότι οι σπουδές γίνονται δι’ αλληλογραφίας και μόνο για κάποια προγράμματα σπουδών απαιτούνται εργαστήρια.

Η έλλειψη πρυτανικών αρχών δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην αυτόνοµη λειτουργία του 19ου Α.Ε.Ι. της χώρας. Η διορισµένη Διοικούσα Επιτροπή (από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δεν έρχεται ουσιαστικά ποτέ σε σύγκρουση µε την κυβέρνηση που τη διόρισε. Γι’ αυτό και λειτουργεί ως απλό εκτελεστικό όργανο καθώς τα µέλη της δεν διαπνέονται από καµιά ιδιαίτερη επιθυµία να στηρίξουν ουσιαστικά το Ε.Α.Π. και να καινοτοµήσουν στο πεδίο της εκπαίδευσης, δίνοντας ώθηση στο πολυπληθέστερο Α.Ε.Ι. της χώρας, στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από 24.000 φοιτητές. Το γιατί βέβαια µέχρι σήµερα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν έχει αποκτήσει την αυτονοµία του, οφείλεται στις κυβερνήσεις που φροντίζουν να αλλάζουν κάθε λίγο τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το Ε.Α.Π. θα αποκτήσει πρυτανικές αρχές.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δ.Σ.


Ελένη Ηλιοπούλου
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ.