ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τ.Θ. 4203 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ
http://www.pasyfoiepo.com

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εναντίον του Ε.Α.Π.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τους ιδρυτικούς του νόμους (Ν.2083/92 και 2552/97), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, είναι το 19ο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Οι φοιτητές του όμως πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλά, φτάνοντας σήμερα τα 700,00 Ευρώ για κάθε θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα 850,00 Ευρώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το γεγονός ότι σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιβάλλονται δίδακτρα, το ομολογεί σε παλιότερη δημοσιευμένη επιστολή του ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας και παραδέχεται και η ίδια η Υπουργός Παιδείας.
(περισσότερα…)

Advertisement