Ήταν στα ψιλά του Βήματος της 18/4/2007 (σελ. Α20). Περιληπτικά: εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα διαφοροποίησης των αμοιβών των εκπαιδευτικών στη Βουλγαρία. Ο μισθός των καλών δασκάλων θα είναι αυξημένος κατά 30%. Όταν το σύστημα εφαρμοστεί κανονικά στο σύνολο των σχολείων, οι δάσκαλοι θα αξιολογούνται μιά φορά το χρόνο και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα καθορίζεται ο μισθός τους για την επόμενη χρονιά. Η απόδοση των δασκάλων θα αξιολογείται με βάση 10 κριτήρια.

Μου κάνει εντύπωση πώς χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ δείχνουν περισσότερο ανοιχτό μυαλό και τόλμη από μας. Εμείς μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε, και δεν κάνουμε τίποτα.