Εδώ.

Μεταξύ των άρθρων 8 (παρ 1,2,3) και της παρ. 2 του άρθρου 22 υπάρχει κάποια αντίφαση (υποθέτω εκ παραδρομής, όχι δικαιολογημένης μετά από τόσους μήνες κυοφορίας).

Κατά τα άλλα, γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση σε αρκετά σημεία. Η νέα διάταξη περί ασύλου προβλέπω ότι δεν θα έχει καμμιά επίπτωση στο κλίμα ανομίας που επικρατεί. Οι διατάξεις περί εκλογών των πρυτανικών αρχών διατηρούν το μοναδικής ελληνικής πρωτοτυπίας σύστημα, αλλά το βελτιώνουν οριακά. Το άρθρο 14, κυρίως οι παράγραφοι 2-4, έχει ενδιαφέρον. Απορεί κανείς γιατί χρειάζεται να ρυθμίζει το προφανές ο νομοθέτης, αλλά εδώ είμαστε.