Το παρακάτω είναι από την ιστοσελίδα διαλόγου του ΥΠΕΠΘ. Τοποθετήθηκε κατά λάθος κάτω από την ταμπέλα «πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η ευρωπαϊκή προοπτική των Ελληνικών Πανεπιστημίων
The European target of Greek university education

Astir Vouliagmeni Hotel Nafsika

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2006

Εισαγωγικά

Με βάση τη συλλογική εμπειρία τους σε ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια, οι υπογραφόμενοι κάνουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Παράδοση

Η Ελληνική κοινωνία δίνει ανέκαθεν μεγάλη βαρύτητα και έμφαση στη μόρφωση
Ο Ελληνικός λαός είναι διατεθειμένος να υποβληθεί σε θυσίες για μόρφωση ποιότητας

Οραματισμός

Η αριστεία στην εκπαίδευση αποτελεί όραμα για τους Έλληνες

Στόχοι για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Εξασφάλιση παιδείας υψηλής ποιότητας για κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα κοινωνικής προέλευσης και οικονομικών δυνατοτήτων
Αριστεία σε διδασκαλία και έρευνα
Διεθνής ανταγωνιστικότητα
Η παιδεία έχει αξία πέρα από επαγγελματική αποκατάσταση. Η σφαιρική και ευέλικτη μόρφωση αποτελεί την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη λύση κοινωνικών προβλημάτων
Εναρμόνιση θεσμών και δομών με διεθνή πρότυπα

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι απαραίτητα τα εξής:

Αδιατάρακτη Λειτουργία του Πανεπιστημίου

Είναι πρωταρχικό μέλημα η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Το θέμα της παιδείας είναι εθνικό και η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου πρέπει να αποτελεί μέλημα όλης της κοινωνίας
Η σημερινή δημοκρατία εγγυάται την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και οι πολιτικές δυνάμεις από κοινού έχουν εθνική υποχρέωση να την διαφυλάξουν
Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό η προστασία του Πανεπιστημίου (ανθρώπων και υλικοτεχνικής υποδομής) εξασφαλίζεται από ειδικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή από αρμόδιες αρχές

Εκλογή Πανεπιστημιακών Αρχών

Για την διαχείριση του Πανεπιστημίου απαιτούνται αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες
Η εκλογή των πρυτανικών αρχών πρέπει να παραμένει εκτός κομματικών ανταγωνισμών
Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογή των Πανεπιστημιακών Αρχών είναι χρήσιμη και πρέπει να γίνεται στα όρια που ισχύουν στα δημόσια Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Διδακτικό Προσωπικό

Το σημαντικότερο κεφάλαιο κάθε Πανεπιστημίου είναι το διδακτικό και ερευνητικό του προσωπικό
Η συνεχής ανανέωση του προσωπικού είναι αναγκαία για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία κέντρων αριστείας. Το σύστημα πρέπει να ενθαρρύνει εξωστρέφεια, διαφάνεια και θεσμική ευελιξία
Για την ανανέωση του διδακτικού προσωπικού επιβάλλεται ανάπτυξη νέων διαδικασιών, όπως
Να ορισθούν θέσεις σε όλες τις βαθμίδες αποκλειστικά για άριστους επιστήμονες προερχόμενους από ιδρύματα άλλα από εκείνο που προβαίνει στην προκήρυξη
Να συμπεριλαμβάνονται στους εκλέκτορες και εισηγητές όλων των εκλογών εξωτερικοί κριτές (διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού)
Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές ούτως ώστε η επιβαλλόμενη αύξηση χρηματοδότησης να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός στην προσπάθεια αναβάθμισης
Να θεσμοθετηθούν ευέλικτοι θεσμοί για την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών
Η εναρμόνιση της Ελληνικής πρακτικής με τα διεθνώς αποδεκτά απαιτεί η μονιμότητα να ισχύει μόνο για τις ανώτερες βαθμίδες.

Χρηματοδότηση

Η οικονομική επένδυση της πολιτείας για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδέεται με την θετική αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων μονάδων
Η χρηματοδότηση επίλεκτων προγραμμάτων πρέπει να αυξηθεί, να έχει μακροχρόνιο προγραμματισμό και να γίνεται μετά από αξιολόγηση κατά τα πρότυπα ξένων και διεθνών οργανισμών

Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ενισχύεται με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης από την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας

Η χρηματοδότηση του κάθε Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται με προγραμματική συμφωνία μεταξύ της διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας και με την κατάρτιση προϋπολογισμού
Το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία για την εκτέλεση της προγραμματικής συμφωνίας και του προϋπολογισμού με δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων μέχρι 20%.
Κάθε Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στο πλαίσιο ενός λιτού γενικού νόμου
Το Πανεπιστήμιο πρέπει να υπόκειται σε κοινωνική λογοδοσία

Ακαδημαϊκή Αυτοτέλεια

Κάθε Πανεπιστήμιο οφείλει να έχει ακαδημαϊκή αυτοτέλεια σε θέματα όπως:

Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων
Τα κριτήρια εισαγωγής, που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις επιλογές των υποψηφίων και τις ακαδημαϊκές προτεραιότητες των Πανεπιστημίων
Η διδασκαλία, η έρευνα και η επιλογή εγχειριδίων και άλλων έργων αναφοράς.

Ονόματα συμμετεχόντων από το εξωτερικό

1.Αρταβάνης-Τσάκωνας Σπύρος, Professor, Dept. of Cell Biology, Harvard Medical School
2.Γόντικας Δημήτριος, Executive Director, Program in Hellenic Studies, Princeton University
3.Δαφέρμος Κωνσταντίνος, Professor, Dept. of Mathematics, Brown University
4.Ευστρατιάδης Αργύρης, Professor, Dept. of Genetics and Development, Columbia University
5.Ζαννής Βασίλειος, Καθηγητής Ιατρικής και Βιοχημείας Ιατρικής Σχολής, Boston University
6.Καλησπέρης Λουκάς, Professor, Dept. Architecture, Pennsylvania State University
7.Κριμιζής Σταμάτης, Καθηγητής αστροφυσικής και διαστημικής, University Johns Hopkins, USA
8.Νανόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Φυσικής, Texas A&M University
9.Παυλάκης Γεώργιος, Human Retrovirus Section, VB, National Cancer Institute-Frederick, USA
10.Πολλάλης Σπύρος, Professor, School of Design, Harvard University
11.Τριχόπουλος Δημήτριος, Professor, Dept. of Public Health, Harvard University
12.Τσίχλης Φίλιππος, Professor Tufts University School of Medicine, TUFTS NEMC Cancer Center
13.Φωκάς Αθανάσιος, Professor, Dept. of Applied Maths&Theoretical Physics, University of Cambridge

Ονόματα συμμετεχόντων από την Ελλάδα

14.Κριμπάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
15.Χατζόπουλος Μιλτιάδης, Αντιπρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών