Όπως ξέρετε, τον περασμένο χρόνο αποπειράθηκα την αξιολογική κατάταξη των τριών ελληνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών χρησιμοποιώντας το Science Citation Index. Το πείραμα ήταν νομίζω επιτυχές και είναι καιρός να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Για αυτό, όποιος έχει τη διάθεση να βοηθήσει ας επικοινωνήσει μαζί μου. Το μόνο που χρειάζεται είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάποιος έχει ήδη αναλάβει τα τμήματα Βιολογίας. Χρειάζονται εθελοντές για Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Ιατρική, Πολυτεχνικές, κτλ. Αφήνω τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες τελευταίες γιατί το Citation Index είναι λίγο προβληματικό για αυτές. Τα ονόματα των εθελοντών δεν θα δημοσιοποιηθούν. Όλη η ευθύνη θα είναι δική μου.

Παρεμπιπτόντως, την εποχή αυτή είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ το NRC assessment of doctorate programs. Η προηγούμενη κατάταξη έγινε το 1995 και ακολούθησε μεθοδολογία peer assessment. Δηλαδή ένας αριθμός κριτών ελάμβανε μιά λίστα με όλα τα προγράμματα σε ένα γνωστικό αντικείμενο και έβαζε ένα βαθμό (κατά τη γνώμη του) στο καθένα. Ήταν δηλαδή βασισμένη στη φήμη (reputational). Το πρόβλημα με αυτήν την μεθοδολογία είναι η υποκειμενικότητα. Τα μεγάλα πανεπιστήμια με αναγνωρίσιμο όνομα είχαν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα εξίσου καλά αλλά με λιγότερο αναγνωρίσιμο όνομα. Αντίθετα, η νέα κατάταξη θα βασιστεί μόνο σε αντικειμενικά στοιχεία: για τους καθηγητές: δημοσιεύσεις και αναφορές (αυτά δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε και μεις), χορηγείες (grants), βραβεία. Για τους φοιτητές: GRE scores, εξωτερικές υποτροφίες, χρόνο ως την απόκτηση πτυχίου, κτλ. Για το πρόγραμμα: το ποσοστό των φοιτητών που υποστηρίζονται οικονομικά, η διάθεση ασφάλισης υγείας και άλλων υπηρεσιών, κτλ. Πληροφορίες για τη μεθοδολογία δίνονται στην ιστοσελίδα

http://www7.nationalacademies.org/resdoc/index.html

Μιά άλλη πρόσφατη κατάταξη έγινε από ιδιωτική εταιρεία με βάση αυτό που ονόμασαν Faculty Scholarly Productivity Index. Περιλαμβάνει και αυτό δημοσιεύσεις, αναφορές, βιβλία, χορηγείες, και βραβεία, με συγκεκριμένο συντελεστή το καθένα. Πληροφορίες και αποτελέσματα δίνονται στο Chronicle of Higher Education:

http://chronicle.com/stats/productivity/

Σημειωτέον ότι αυτές οι κατατάξεις γίνονται από μακριά, χωρίς επίσκεψη επιτροπής στο τμήμα, όπως δηλαδή και οι δικές μας.

Advertisements