Ενώ σε μας πλανάται ο κίνδυνος να ξαναρχίσουν οι καταλήψεις για το Άρθρο 16, στις σοβαρές χώρες οι κυβερνητικοί οργανισμοί αξιολογούν και επιβραβεύουν τις παραγωγικές ερευνητικές ομάδες, ιδέες, και δομές. Οι προτάσεις για την 2η φάση της Exzellenzitiative είναι ήδη υπό εξέταση. Για τον θεσμό της «πρωτοβουλίας αριστείας» στη Γερμανία είχα γράψει και παλιότερα.

Τι καλά να γινόταν κάτι τέτοιο και στα δικά μας ιδρύματα… :(

Advertisements