Το νομοσχέδιο για την έρευνα και τεχνολογία έχει κατατεθεί προς διαβούλευση:

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=4685