Το παρακάτω είναι μάλλον το πιό ουσιώδες απόσπασμα απο τη σημερινή συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως στη Βουλή .

——–
Οι αλλαγές μας θα ξεκινήσουν από τα κάτω και όχι από τα πάνω. Θέλω να αναφέρω δεκαπέντε βασικά σημεία που δεν εξαντλούν βεβαίως το σύνολο των προτάσεών μας. Καταργείται πρώτον, το αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία. Η αποπνικτική αντίληψη ότι καθορίζονται και οι λεπτομέρειες από τη Μητροπόλεως αντικαθίσταται με ένα εθνικό πλαίσιο προγράμματος. Ένα πλαίσιο που θα ορίζει τους εθνικούς μας στόχους σε κάθε βαθμίδα. Και η πολιτεία θα αξιολογεί και θα εγγυάται την επίτευξη αυτών των εθνικών στόχων, όπως π.χ. την επάρκεια στα μαθηματικά, στη γλώσσα, στα βασικά επιστημονικά αντικείμενα. Όσοι δε τελειώνουν το γυμνάσιο θα έχουν αποκτήσει επάρκεια και πιστοποίηση σε ξένη γλώσσα και στη χρήση του διαδικτύου. Επιμόρφωση, δεύτερο των εκπαιδευτικών που θα έχει στόχο το νέο τους ρόλο. Να μην είναι απλώς εκτελεστές κεντρικών εγκυκλίων αλλά να επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς και εθνικούς μας στόχους.
Πριν την τοποθέτησή τους θα παρακολουθούν ένα ετήσιο μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων και πρακτικών σεμιναρίων.
Τρίτον, βελτίωση των αμοιβών των εκπαιδευτικών. Θα συνδυαστεί με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την επιμόρφωση και ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους, καθώς και την αναβάθμισή του με παροχή ειδικών κινήτρων για την προσέκλυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν είναι ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών.

Τέταρτον, ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά: ένας πετυχημένος θεσμός για τον οποίο πάλεψαν πολλοί Υπουργοί της παράταξής μας. Μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας η πολιτεία να παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να εγγυάται τη δυνατότητα όλων των σχολείων, νηπιαγωγείων, δημοτικών, να παρέχουν ολοήμερα προγράμματα, για να μπορούν και τα παιδιά να τελειώνουν τα μαθήματά τους στο σχολείο, να έχουν ελεύθερο χρόνο.
Πέμπτον, το ολοήμερο σχολείο, που θα είναι πια ο βασικός κανόνας, αποκτά ευρύτερη αυτοδυναμία με τη βοήθεια των γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, Ανοικτό σχολείο: κύτταρο της γειτονιάς και του πολιτισμού.
Έκτον, μπορέσαμε ως χώρα να έχουμε τις καλύτερες αθλητικές υποδομές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στόχος μας: να έχουμε τις καλύτερες σχολικές υποδομές, να είναι πρότυπα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και τους φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα φορητό υπολογιστή και να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε γρήγορο διαδίκτυο, μία φορητή βιβλιοθήκη.
Έβδομον, προσχολική εκπαίδευση για όλους: κάναμε μεγάλα βήματα, αλλά σήμερα προτείνουμε να εγγυηθεί η πολιτεία την προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά άνω των τριών ετών. Και αυτό, στηρίζοντας την ανάπτυξη νηπιαγωγείων, ή ακόμα όπου δεν υπάρχουν δημόσια, να συμπληρώνουν ένα σημαντικό μέρος του κόστους που πληρώνει η ελληνική οικογένεια σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
Όγδοο, για να ανταποκριθούμε στην εξέλιξη και στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, να πάμε στην αυτοδιαχείρισή τους, την αυτονομία τους. Όλα τα πανεπιστήμια να διαμορφώσουν τη δική τους φυσιογνωμία, τη δική τους -και όχι ισοπεδωτικά όλοι ίδιοι- ιδιαίτερη φυσιογνωμία με τους δικούς τους στόχους, τη δική τους στρατηγική, δομή και λειτουργία, να αποφασίζουν για τα δικά τους τμήματα και πτυχία με βάση προγραμματικών συμφωνιών με την πολιτεία, κεντρικά ή και περιφερειακά, που θα καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Ένατο, αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία: κάθε πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την πολιτεία. Τέλος η γραφειοκρατική αντίληψη του να ελέγχουμε ακόμα και το πώς γράφονται τα Πρακτικά της Συνόδου του Πανεπιστημίου, όπως έχει το σημερινό νομοσχέδιο που εσείς προτείνετε. Η πολιτεία θα αξιολογεί μέσω της αρχής αξιολόγησης και θα πιστοποιεί τα αποτελέσματα. Στις προγραμματικές συμφωνίες κράτους-πανεπιστημίων θα αξιολογείται, μεταξύ άλλων, και το ποσοστό των φοιτητών που θα πληρώνει τις σπουδές του στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο -αλλά θα είναι θέμα του πανεπιστημίου και όχι του κράτους- καθώς και το ποσοστό που θα βρίσκει εργασία σε διάστημα ενός έτους από την αποφοίτησή του. Θα είναι δείκτες αξιολόγησης από το πανεπιστήμιο από μία αρχή αξιολόγησης με αναγνωρισμένους επιστήμονες Έλληνες και της διασποράς, αλλά και αλλοδαπούς.
Δέκατον, στόχος είναι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αλλάξει. Να αλλάξει το εξεταστικό σύστημα, για να μπορεί να μειωθεί πρώτα απ’ όλα η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας δραματικά, να αναδειχθεί η σφαιρική προσωπικότητα του μαθητή -όχι απλά η ικανότητα αποστήθισης- και βεβαίως να φύγει από το άγχος ότι κρίνεται η ζωή του σε μία και μόνο στιγμή, ένα τεράστιο άγχος για το νέο και για την οικογένεια.
Προτείνουμε λοιπόν: Πρώτον, όσοι νέοι παίρνουν το απολυτήριο Λυκείου θα έχουν εγγυημένο ποσό στο όνομά τους από το κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών που θα πηγαίνει στο ίδρυμα που θα τους δέχεται.
Αυτό θα εγγυηθεί, ότι όλοι όσοι θέλουν να σπουδάσουν, θα μπορέσουν να βρουν θέση στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ. Έτσι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα έχουν κίνητρο για την εισαγωγή φοιτητών.
Δεύτερον, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής. Θα μπορούν οι όροι να διαφοροποιούνται από κλάδο σε κλάδο.
Τρίτον, ο υποψήφιος θα εισάγεται στη σχολή ή στο πανεπιστήμιο, όχι στο τμήμα. Η τελική επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού θα γίνεται σε επόμενο στάδιο, όχι τα 16 του εντός του ιδρύματος. Και το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε δημόσιο διάλογο εναλλακτικά συστήματα που διασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Ενδέκατο: Κινητικότητα στο πανεπιστήμιο. Δυνατότητα να συνδυάζει διαφορετικές επιλογές ο φοιτητής, ώστε να διαμορφώνει ο ίδιος την ιδιαιτερότητα του δικού του πτυχίου για να βρίσκει δουλειά. Αυτό θα ενισχύεται με ελευθερία επιλογής αλλά και ελευθερία μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων πάντα με ακαδημαϊκά κριτήρια. Και για να γίνει αυτό, θα διαμορφωθεί σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής μέριμνας για όλους τους φοιτητές που το επιθυμούν ή το έχουν ανάγκη.
Με τα παραπάνω θα βοηθήσουμε, ώστε ο φοιτητής, ο νέος να μην κρίνεται μέσα σε μια μεμονωμένη στιγμή της ζωής του.
Δωδέκατο: Κατάργηση της λογικής του ενός διδακτικού συγγράμματος. Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο. Θα αγοράσουμε τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραμμάτων και θα τα τοποθετήσουμε για να είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές και βεβαίως την επένδυση στις βιβλιοθήκες.
Δέκατο τρίτο: Σύνδεση της παιδείας με την έρευνα και την παραγωγή. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα κάτω από την εποπτεία των πανεπιστημίων και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να συμβάλουμε στην καινοτομία αλλά και στην φυσιολογική εξέλιξη του φοιτητή στην πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.
Δέκατο τέταρτο: Αύξηση της χρηματοδότησης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ με διάθεση και 40% του Τέταρτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τους ανθρώπινους πόρους. Πράγματι, μια κυβέρνηση κρίνεται στις εκλογές της, ιδιαίτερα στο πως αυτές αποτυπώνονται στον κρατικό Προϋπολογισμό. Και εμείς θα αποτυπώσουμε στον πρώτο προϋπολογισμό μας αυτήν την πορεία προς το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.