Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΕΠΘ κατέθεσε τον περασμένο Ιούνιο ένα προσχέδιο νόμου για τα πανεπιστήμια βασισμένο στις προτάσεις της επιτροπής του ΕΣΥΠ. Η γνώμη του γράφοντος, και πολλών άλλων συναδέλφων (βλ. άρθρο στο Κέρδος της 21 Ιουλίου, http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=370454&nt=103), είναι ότι το προσχέδιο αυτό είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Θα ήταν καλό επομένως να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως με κάποιες τροποποιήσεις. Όμως ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Χρειάζονται πολύ πιό ριζικές αλλαγές.

Σε μιά προσπάθεια να σκιαγραφήσω τις αλλαγές που κατά τη γνώμη μου χρειάζονται, συγκρότησα ένα εναλλακτικό προσχέδιο που ενσωματώνει πολλές θετικές διατάξεις του προσχεδίου του ΥΠΕΠΘ αλλά πηγαίνει πιό βαθιά αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων. Εν περιλήψει προτείνεται: η μετατροπή των ιδρυμάτων σε ΝΠΙΔ, η εποπτεία τους από Συμβούλια Επιτρόπων προτεινόμενα από την κυβέρνηση με έγκριση αυξημένης πλειοψηφίας της Βουλής, μεταφορά πολλών δικαιοδοσιών στα ίδια τα πανεπιστήμια (όπως ο καθορισμός του τρόπου εισαγωγής φοιτητών, όροι φοίτησης, κτλ), επιλογή των πρυτάνεων από το Σ.Ε., αλλαγή τρόπου εκλογής αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων, μηχανισμοί διασφάλισης της αξιοκρατίας σε εκλογές και προαγωγές, κώδικας δεοντολογίας φοιτητών και καθηγητών, πειθαρχικές διατάξεις, αλλαγή της έννοιας του «ασύλου», κανόνες για τη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων, μείωση της φοιτητικής συμμετοχής σε λογικά επίπεδα, αξιολόγηση συγγραμμάτων, κτλ.

Το κείμενο (16 σελίδες) βρίσκεται στη διεύθυνση
GreekUniversityReform.org/ProsxedioGiaRizikaNeoNomoPlaisio.pdf

Ελπίζω το κείμενο αυτό να συμβάλλει στην έναρξη ενός ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου που θα μπορούσε να καταλήξει σε 1-2 χρόνια σε μιά ριζική αλλαγή του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αναμένω σχόλια.

Θέμης Λαζαρίδης