Το ερωτηματικό ή το θαυμαστικό μπαίνει ανάλογα τη σκοπιά, φυσικά. Αν διαβάζετε ΤΑ ΝΕΑ ή αν προτιμάτε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια ρεαλιστική λύση για ορισμένα Τμήματα της περιφέρειας που δέχθηκαν ελάχιστους σπουδαστές και δε δικαιολογούν την ύπαρξή τους.

Παραθέτω το παράδειγμα του ΤΕΙ Ηπείρου (ένα απ’τα πιο πληγέντα):

Όπως ανέφερε [χθες] ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, στην πρόταση προβλέπεται η συγχώνευση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο σε ένα νέο, που θα λέγεται Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. «Το τμήμα αυτό χωροταξικά θα βρίσκεται σε μια ολοκληρωμένη Σχολή, τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ούτως ώστε να υπάρχουν οι αλληλεπιδράσεις που απαιτούνται σε ένα γνωστικό αντικείμενο όπως είναι αυτό των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Ξένων Γλωσσών», προσέθεσε. Η κ. Γιαννάκου, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η πρόταση του ΤΕΙ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. «Η πρόταση αυτή θα τεθεί στα όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου και στην Επιτροπή Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού που έχουμε συστήσει σε συνεργασία με τους προέδρους των ΤΕΙ και την ΟΣΕΠ ΤΕΙ. Εν συνεχεία η πρόταση θα περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας», κατέληξε, κάτι που σημαίνει ότι οι συγχωνεύσεις αυτές δεν είναι δυνατό να γίνουν πριν από το ερχόμενο έτος. Ανάλογες προτάσεις αναμένεται να καταθέσουν και τα υπόλοιπα ΤΕΙ που έχασαν φέτος σπουδαστές.