Σήμερα η εφημερίδα Κέρδος δημοσίευσε άρθρο υπογραφόμενο από 44 επιστήμονες του GUR:

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=370454&nt=103

Περιέχει μιά αποτίμηση του κατατεθέντος προσχεδίου και μιά πρόταση.

Αναμένω σχόλια.