Ο καθηγητής Ιωάννης Χατζόπουλος κατέθεσε στο e-rooster ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας.