Ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση τόσο στον αρχικό Νόμο-Πλαίσιο του 1982 όσο και στις προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ΑΕΙ είναι η παντελής έλλειψη αναφοράς στις διαδικασίες προαγωγής και ένταξης «Προικοδοτούμενων Εδρών» (Endowed Chairs) στα εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Μου φαίνεται αδιανόητο ελληνικά κοινωφελή ιδρύματα (πχ Μποδοσάκη) και οργανισμοί να πληρώνουν υποτροφίες για Εντεταλμένες Έδρες στο εξωτερικό (πχ στο Τufts) και να μη μπορούν (όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν προβλέπεται!) να προωθήσουν συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα στην Ελλάδα.

Μήπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας θα πρέπει να προσθέσει ένα άρθρο στο Σχέδιο Νόμου σχετικά με τις Endowed Chairs;