Παράλληλα με τις προτάσεις για τον Νόμο Πλαίσιο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων φαίνεται πως η Κυβέρνηση ετοιμάζει και μεταρρυθμίσεις στον υπάρχοντα νόμο (1514/85) για την Έρευνα & Τεχνολογία.

Αν και ο σχολιασμός του ερευνητικού/τεχνολογικού θεσμικού πλαισίου της χώρας μας μπορεί με μια πρώτη ματιά να θεωρηθεί εκτός θέματος γι’αυτό το forum, νομίζω πως είναι καλό να βάλω συνδέσμους προς τις διαφάνειες των προτάσεων που δόθηκαν απ’την Διυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΕΤ), ώστε να δείτε συγκριτικά τι αλλαγές πρόκειται να έρθουν για τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Να σημειωθεί πως πρόκειται ακόμα για προτάσεις σε Σχέδιο Νόμου, τίποτα δεν έχει ψηφισθεί…

Τα links για τη συνοπτική ή λεπτομερή παρουσίαση.